ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 18 มกราคม 2563

เมื่อค่ำวันอังคารที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ครูเปิ้ล วาสินี ธรรมปัญญา รองครูใหญ่ฝ่ายประชา สัมพันธ์ จัดประชุมร่วมระหว่างตัวแทนครู ผู้ปกครอง และคณะครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ นอกเหนือจากประเมินผลการเรียนการสอนประจำสัปดาห์แล้ว ก็เป็นการปรึกษาหารือการจัดงานใหญ่ประจำปี คือ งานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 22 ภายใต้แนวคิด “อัศจรรย์ดินแดนแม้นเนรมิต” โดยกำหนดงานวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 ณ โรงละครของโรงเรียนมัธยมพาโนรามา เลขที่ 8015 Van Nuys Blvd, Panorama City, CA 91402 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งช่วงนี้คณะครูอาสาทุกๆ แผนกต่างก็ได้มอบหมายหน้าที่และดำเนินการต่อท่ารำ เพลงดนตรีไทย และการแสดงชุดต่างๆ ที่จะใช้ในการแสดงในงาน ต่างก็ทำงานกันอย่างทุ่มเทเสียสละเป็นที่ประทับใจ

มติที่ประชุมกำหนดว่า การต่อท่ารำนาฏศิลป์ ต่อเพลงดนตรีไทยทั้งเครื่องสายและปี่พาทย์ และการเตรียมชุดการแสดงของแต่ละชั้นเรียนจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม จากนั้นก็จะเป็นการฝึกซ้อมท่ารำ เพลง และชุดการแสดงต่างๆ เพื่อลูกหลานไทยได้แสดงออกอย่างสวยงามเป็นที่ประทับใจของผู้ชมโดยทั่วหน้า เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างมีขั้นตอนจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การแสดงออกมาดีที่สุดตามสไตล์ลูกหลานไทยเมดอินยูเอสเอ

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส มีกำหนดจัดพิธีไหว้ครูประจำปี และงานวันเด็กแห่งชาติ โดยคณะครูอาสาจะดำเนินการฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นก่อนที่จะถึงวันพิธีไหว้ครู ก็ขอให้ผู้ปกครองนำเด็กๆ มาโรงเรียนและให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมโดยพร้อมเพรียงกัน และกรุณาให้นักเรียนแต่งชุดนักเรียนในวันครูเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย


วัดสุทธาวาสขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญวันมาฆบูชา สมทบทุนสร้างศาลาโรงทานวิเทศธรรมคุณ ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยคุณแอนนา ชินน์ คุณซูซี่ สตีเวนสัน เป็นประธานจัดงานและทอดผ้าป่า

วัดสุทธาวาสขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Saturday Meditation โดยเป็นการทำสมาธิในทุก ๆ เช้าของวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00 am.