ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 29 กันยายน 2555

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 เวลา 12.30 น. ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมฟังเทศน์พระเจ้าสิบชาติ ๆ ที่ 8 “พระพรหมนารถ” ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ อนุโมทนาขอบคุณธนู-ดลฤทัย จิตมโนวรรณ เจ้าของร้านอาหาร Thai Dawn จากเมือง Victorville ญาติพี่น้องร่วมเป็นเจ้าภาพ และวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 เวลา 12.30 น. ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมฟังเทศน์พระเจ้าสิบชาติ ๆ ที่ 8 “พระพรหมนารถ” ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ อนุโมทนาขอบคุณธนู-ดลฤทัย จิตมโนวรรณ เจ้าของร้านอาหาร Thai Dawn จากเมือง Victorville ญาติพี่น้องร่วมเป็นเจ้าภาพ

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ และทอดผ้าป่าสบทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา เนื่องในงานบำเพ็ญวันออกพรรษา-ตักบาตรเทโว ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และขออนุโมทนาขอบคุณเชนวริทธิ์-ปิยะพัชร์(ซุปเปอร์แพ็ท) ศิลปีไวทย์ ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา

สำหรับงานสร้างรัตนอุโบสถศาลาวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ณ ปัจจุบันนี้ อยู่ในเฟสที่ 2 งานก่อสร้างได้ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ตามสัญญาว่าจ้างสิ้นสุดสิ้นเดือนตุลาคม 2555 ทำถึงมุงหลังคาเสร็จ และจะเซ็นสัญญาทำพื้นอาคาร ติดประตู หน้าต่างทุกบานเรียบร้อย สำหรับทุนการสร้างนั้นยังขาดอยู่มาก จึงขออนุโมทนาบอกบุญมา ณ ที่นี้ ขอเชิญท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญสร้างรัตนอุโบสถ ก็ติดต่อสอบถามได้ที่วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ได้ทุกวัน


เนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีใช้อีเมล์วัดพุทธิชิโน ฮิลส์ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทำลายวัด ในทางที่ไม่สร้างสรรค์ และไม่มีประโยชน์ จึงของดใช้ อีเมล์ watchino@sbcglobal.net โดยเด็ดขาด ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป และเปลี่ยนมาใช้ watchino18@gmail.com และ watchino@hotmail.com


ประชุมคณะสงฆ์ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริาหารวัดไทยฯ ประจำเดือน เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ เป็นประธานดำเนินการประชุม คณะสงฆ์ คณะกรรมการ อำนวยการ และกรรมการบริหารวัด เข้าร่วมประชุมกันพร้อมหน้า พิจารณากิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา และ เตรียมความพร้อมสำหรับงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ซึ่งกำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 พฤศจิกายน 2555 โดยมี อาทิตย์ สืบเพชร เป็นประธานจัดงาน ชวินทร์ จินดารัตน์ เป็นประธาน ทอดผ้าป่าบริวารกฐิน และ สำอางวดี ณ โคราช นายกสมาคมอีสานคนใหม่หมาดๆ เป็นประธานลอย กระทง ที่ประชุมรับทราบและอนุโมทนา

สำหรับกรรมการแผนกต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของงาน ที่หนุนเนื่องให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุ ประสงค์นั้น ที่ประชุมมอบให้กรรมการอำนวยการดำเนินการสรรหา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป โดย อาศัยประสบการณ์จากกรรมการชุดเก่าเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานเป็นหลัก

การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ภาคปกติ ซึ่งเปิดเรียนมาตั้ง แต่วันเสาร์- อาทิตย์ที่ 18-19 สิงหาคม 2555 รวม 6 สัปดาห์ ผู้ปกครองให้ความสนใจส่งลูกหลานเข้าเรียนเกิน 200 คนแล้ว โดย ครูอาสาท้องถิ่นร่วมกับครูอาสาประจำการ 1 ปี จากครุศาสตร์ จุฬาฯ ช่วยกัน "ปลุกปั้น" ทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์ อย่างเสียสละอดทน โดยวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้เพิ่มวิชาจริยาธรรมเบื้องต้นในห้องเรียน เพื่อให้เด็กๆ มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลเมืองดีของสังคม นิมนต์พระธรรมทูตรุ่นต่างๆ ที่ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยฯ ของเราเป็นผู้สอน ผู้ปกครองพอใจกันมาก