ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 11 มิถุนายน 2559

วัดสุทธาวาสจัดทำบุญวันอาสาฬหบูชา หล่อเทียน เข้าพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 นี้ โดยมีคุณลิสา วิชยานนท์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ จึงประกาศขอเชิญชวนสาธุชนออกโรงทานและร่วมทอดผ้าป่าสร้างโรงทานในวันดังกล่าว เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, http://www.suddhavasa.org/


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสมโภชวัดครบ 2 ทศวรรษ (20 ปี) วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทำบุญทักษิณานุปทาน ผู้มีพระคุณต่อวัด ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ร่วมร้องเพลงกับ อดีตนางเอกจอแก้ว รางวัลตุ๊กตาทอง ช่อง 7 สี, นักร้องลูกทุ่งหมอลำพันล้าน ไก่-ปริศนา วงศ์ศิริ พร้อม นักร้องเสาอากาศทองคำ-ชลัมภ์ เทพชัย, นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน-พรหมเทพ เทพรัตน์, แก้วตา ฟ้าตระการ เจ้าของเพลงเอิ้นอ้ายกลับอีสาน, ส่งใจไปปัตตานี ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


เดินทางถึงวัดไทยลอสแองเจลิสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับคณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 จาก โครงการ สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีนี้มี อ.ดร.ปิ่น ปิยานี จิตร์เจริญ จาก โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้าคณะ นำน้องๆ เดินทางถึงวัดไทยฯ เมื่อเช้าวันอังคารที่ ผ่านมา โดยครูเปิ้ล วาสินี ธรรมปัญญา ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำน้องๆ ครูปี ไปต้อนรับถึงสนามบินด้วย บรรยากาศอบอุ่นแจ่มใส โดยคณะครู มีกำหนดเปิดเรียนให้ความรู้และอบรมบ่มเพาะลูกหลานเชื้อสายไทย ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ ปกครองนำบุตรหลานไปสมัครเรียนกันได้

สำหรับคณะครูชุดนี้มาจากสถาบันการศึกษาหลากหลายทั่วทุกภาคของไทย รวมเป็นคณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อย จากโครง การสอนภาษาไทยฯ ครุศาสตร์ จุฬาฯ ประกอบด้วย นางสาวปิยานี จิตร์เจริญ (ปิ่น) จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ทำหน้าที่ครูใหญ่ ความสามารถพิเศษ งานประดิษฐ์ งานศิลปะ ออกแบบ ปริญญาเอก เอกเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา จุฬาฯ นายณัฐวุฒิ แก้วปริ่มปรัก (ณัฐ) จากโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ความสามารถพิเศษ ทำอาหาร ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี นางสาวปาริชาติ ประเทืองผล (หยิน) จากโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) ราชบุรี สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ความสามารถพิเศษ วาดภาพระบายสี ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา จุฬาฯ

ว่าที่ ร.ต.พรณุพงษ์ กิตติตันตยานนท์ (เป้) จากสมุทรสาคร สอนประถมศึกษาตอนต้น วิชาศิลปะ ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์กราฟิก และการถ่ายภาพ ปริญญาโท ครุศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน

นางสาวผาสุข เฉลยผล (จุ่น) จากจังหวัดบุรีรัมย์ สอนระดับชั้นประถมปีที่ 3 เป็นเวลา 16 ปี ความสามารถพิเศษ เล่นซออู้ และคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอนการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายอนุรุทธิ์ อมรแก้ว (โต๊ต) จากโรงเรียนบ้านพรุดินนา จังหวัดกระบี่ สอนชั้นประถมปีที่ 4-6 ความสามารถพิเศษ จัดดอกไม้ ผูกผ้า ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวศรัณยา สายบัว (ปริ้นส์) จากเชียงราย สอนระดับประถมศึกษา ความสามารถพิเศษ รำไทย สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นางสาวจิณฑ์จุฑา สุวรรณ์ภัมภีระ (กุ๋ย) จากเพชรบุรี สอนนาฏศิลป์ ความสามารถพิเศษ รำ ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาฯ นายสิทธิชัย ยาแก้ว (รัก) จากโรงเรียนวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ความสามารถพิเศษ งานประดิษฐ์ งานศิลปะ การเขียนบทร้อยกรอง การแต่งคำประพันธ์ ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นางสาวจรรยพร สุขศิลป์ และนางสาววรากร พิสุทธิ์มณี (เยียร์) ครูพิเศษวิชานาฏศิลป์ ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปริญญาตรี ศิลปกรรม ศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ เชิญท่าน ผู้ปกครองพบกับคณะครูดังกล่าวได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายนนี้ ขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่าน ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 7 รอบ (84 ปี) หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ พระวิเทศธรรมวงศ์ และ พระครูวิเทศชัยคุณ พร้อมทั้งฉลองเสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน พระครูศรีธรรมานุสิฐ ดังมีกำหนดการดังต่อไปนี้

- เวลา 08.45 น. พระสงฆ์จำนวน 99 รูป และญาติโยมพร้อมกัน ณ มณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ (ที่ดินปั๊มน้ำมัน)

- เวลา 09.09 น. พระเทพมงคลวิเทศ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ปฏิบัติธรรม พระสงฆ์ 99 รูป เจริญชัย มงคลคาถา

- เวลา 09.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ณ บริเวณพื้นที่วางศิลาฤกษ์ (ปั๊มน้ำมัน)

- เวลา 10.30 น. เริ่มขบวนแห่สัญญาบัตรพัดยศ พระราชาคณะ พระครูชั้นเอก และเสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน

- เวลา 10.45 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

- เวลา 11.15 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และเริ่มบริการโรงทาน

- เวลา 13.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเทพปริยัติมุนี เจ้าคณะภาค 11

- เวลา 13.30 น. พิธีทักษิณานุปทาน

- เวลา 14.00 น. การแสดงนาฏศิลป์ รำอวยพร โดยนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ

- เวลา 14.30 น. พิธีสรงน้ำ และมุทิตาจิต พระเทพมงคลวิเทศ

- เวลา 16.00 น. เสร็จพิธี