ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 14 ธันวาคม 2556

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานปฏิบัติธรรมบวชชี-พราหมณ์ สวดมนต์ข้ามปี เสริมบารมี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ รับของขวัญปีใหม่ ฟังพระธรรมเทศนา จาก พระครูสุธรรมโสภณ วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556 - วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com


ในศุภมงคลวโรกาสส่งท้ายปีเก่า 2556 และต้อนรับปีใหม่ 2557 คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญกุศลรักษาศีล ปฏิบัติธรรม เป็นเจ้าภาพอาหารโรงทาน จองอุปกรณ์รัตนอุโบสถศาลา ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา เนื่องในงานทำบุญ “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” และขออนุโมทนาคุณประดิษฐ์ ดวงตา รุ่งธีระกุล ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าสามัคคี

กำหนดการ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556

เวลา07.50 PM คณะสงฆ์และท่านสาธุชนทั้งหลายพร้อมกัน ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส

เวลา 08.00 PM เจริญสมาธิ ภาวนา /สวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล/สนทนาธรรม

เวลา 11.15 PM สวดอิติโส 108 (บูชาพุทธคุณ 56 พระธรรมคุณ 38 และพระสังฆคุณ 14)

วันพุธที่ 1 มกราคม 2557

เวลา10.25 AM. พระสงฆ์และสาธุชนพร้อมกัน ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส

เวลา 10.30 AM อาราธนาศีล.รับศีล/ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

เวลา 11.00 AM ถวายอาหารและบิณฑบาตแด่พระสงฆ์/ เชิญสาธุชนทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงทาน

เวลา 12.30 PM พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประธานฯ ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้าง “รัตนอุโบสถศาลา” ถวายเครื่องไทยธรรม/กรวดน้ำ/รับพร/ เสร็จพิธี