ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 29 สิงหาคม 2558

คณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำนวน 12 ท่าน มีว่าที่ร้อยตรี อลัมพล สังฆเศรษฐี จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม เป็นหัวหน้า นำเพื่อนๆ ครูอาสามาให้การศึกษาอบรมลูกหลานไทยในแอล.เอ. ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2558 รวม 9 สัปดาห์ สร้างความชื่นชมประทับใจให้กับผู้ปกครองเป็นมาก ในความเสียสละทุ่มเทเพื่อลูกหลานไทยในต่างแดนอย่างไม่เห็นแก่ความ เหนื่อยยาก ช่วงนี้คณะครูของเรากำลัง “ท่องเมกา” เสาะหาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อนำกลับไปปรับใช้กับบ้านเมืองของ เรา โดยคณะครูจะเดินทางกลับเมืองไทยคืนวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม นี้ แต่เป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาของวันใหม่

คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ พร้อมด้วยพระสงฆ์ กรรมการอำนวยการและกรรมการ บริหารวัดไทยฯ จึงพร้อมใจกันจัดเลี้ยงขอบคุณและอำลาอาลัยอีกครั้งหนึ่ง ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 โดยจะเริ่มตั้งแต่ เวลา 18.00 น. หรือบ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนซัมเมอร์ร่วมเลี้ยงขอบคุณคณะครูอาสาฯ พร้อมทั้ง นำอาหาร Pot Luck มารับประทานร่วมกันด้วย

ในส่วนของโรงเรียนภาคปกติ ปีการศึกษาใหม่ 2558 นี้ คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี ชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วยครูอาตี้ร์ สันติ อุตรธิยางค์ ครูเตย วรรณวิภา เที่ยงธรรม ครูเมย์ จิราวรรณ ตุ้มสุด ครูเอ็ม ชนะพล สมบูรณ์ ครูฝน นพรัตน์ จรัสแสงสกุล ครูเจ ธนวรรณ แสงวิสุทธิ์ ครูเอฟ ณยศ สาตจีนพงษ์ ครูเตย กนกลักษณ์ ทะปัญญา และ ครูแพร อรพิชญา พงศ์อัมพรพิชญ์ ได้เดินทางมาถึงวัดไทยฯ ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยได้สังเกตการณ์และช่วยพี่ๆ ซัมเมอร์สอนและทำความรู้จัก กับเด็กๆ น่ารักของเรามาพอสมควร เมื่อโรงเรียนทำการเปิดเรียนภาคการศึกษาใหม่เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 สิงหาคมที่ ผ่านมา เด็กๆ กับคุณครูจึงมีท่าทีเหมือนรู้จักคุ้นเคยกันมานับสิบปี ส่งผลให้พิธีเปิดเรียนและปฐมนิเทศครูอาสาพบผู้ปกครอง เป็นไปอย่างฉันทไมตรี ผู้ปกครองสนใจนำบุตรหลานมาสมัครเรียนอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ทำให้ห้องเรียนที่จัดไว้สำหรับพิธีปฐม นิเทศแคบไปถนัด ตั้งแต่สัปดาห์หน้าวันที่ 29-30 สิงหาคม เป็นต้นไป จะเป็นการเรียนการสอนอย่างเต็มพิกัด และยังเปิดรับ สมัครนักเรียนเช่นเคย ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเรียนได้ตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้าเป็นต้นไป

สำหรับปีนี้โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ โดย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ การศึกษาโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเท่าที่เป็นไปได้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ของโรงเรียน เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวัดและชุมชนไทยมาด้วยดี ซึ่งประกอบด้วย คุณวนิดา ศรีวะรมย์ คุณศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ คุณปิยพัชรี “ซุปเปอร์แพท” ศิลปี คุณกิริยา หิรัญพลกุล คุณยุพินพักตร์ เตโชภาส คุณริชาร์ด มาร์ คุณสมชาย ไทยทัน คุณภาณุพล รักแต่งาม คุณณัฐพล ตรียะวงศ์ คุณสำเภา พงษ์เวช คุณจุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช คุณสุจิต พุ่มวิเศษ คุณอาภา วังส์ไพจิตร คุณวราภรณ์ เกษมศิลป์ และ คุณวรรณวิภา ถุงสุวรรณ โดยการประกาศแต่งตั้งท่ามกลางพิธีปฐมนิเทศ ผู้ปกครองเต็มห้องเรียน คุณชวพจน์ ถุงสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการบอร์ดวัดไทยฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดี

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคล วิเทศ คณะสงฆ์ กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหารวัด พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ พร้อมใจกันจัดงานบุญพิธี ครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธานกรรมการอำนวยการและเจ้าอาวาสวัดไทยฯ รูปที่ 3 โดยกิจกรรมบุญจะเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรต้นเดือน พิธีเถรบูชาอนุสาวรีย์หลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร สวดธรรมนิยาม สูตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ มาติกาบังสุกุล และถวายน้ำสรงรูปเหมือนหลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร เป็นรายการ สุดท้าย โดยจะมีพระสงฆ์เถรานุเถระและพระธรรมทูต จากวัดต่างๆ ในเขตแอลเอและใกล้เคียง จำนวน 80 รูป เข้าร่วมพิธี ขอเชิญศิษยานุศิษย์ และท่านที่เคารพนับถือไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

เทศกาลเข้าพรรษาดำเนินมาใกล้จะครบเดือนแล้ว (วันที่ 31 กรกฎาคม เป็นวันเข้าพรรษา) เป็นพุทธานุญาตให้พระสงฆ์สาวก อธิษฐานจิตอยู่จำพรรษาที่ใดที่หนึ่ง ไม่ไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือน หลังจากออกพรรษาแล้ว (วันที่ 27 ตุลาคม เป็นวัน ออกพรรษา) เป็นเวลา 1 เดือน ทรงอนุญาตให้พระภิกษุกรานกฐิน คือ การนำผ้าที่ชาวบ้านทิ้งไว้มาขึงด้วยสะดึง ตัดเย็บเป็นผ้า จีวร ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ที่ร่วมจำพรรษาลงฉันทมติมอบถวายให้รูปใดรูปหนึ่งเป็นองค์ครอง ซึ่งต่อมาได้วิวัฒนาการเป็นชาว บ้านผู้มีศรัทธารับเป็นภาระจัดหาผ้าจีวรมาถวาย พร้อมทั้งของบริวารกฐินอันควรแก่สมณบริโภค และได้กลายมาเป็นเทศกาล ทอดกฐิน ระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันเพ็ญกลางเดือน 12 รวมเวลา 1 เดือน

สำหรับวัดไทยแอล.เอ.ปีนี้ เป็นกฐินพระราชทาน โดยมี คุณโสภณ-สุภาวดี นุชละออ แห่งห้องอาหาร “วิม” 4 สาขา เป็นผู้ศรัทธาถวายผ้าพระกฐิน และเป็นประธานจัดงาน กำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 และได้ผนวกงาน ประเพณีลอยกระทงประกวดนางนพมาศเข้าไปด้วย โดยจะเป็นงานวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน คุณรสสุคนธ์ วรศรี เจ้าของและ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอเชียนแปซิฟินิวส์ เป็นประธาน และ คณะกัลยาณมิตรกลุ่มนอร์ท ฮอลลี่วูด โดย คุณรจิต ปิ่นวัฒนะ คุณนวลมณี สีบุญเรือง คุณอุมาลินี ปิ่นวัฒนะ เป็นแม่งานทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ร่วมใจกันหาเจ้าภาพผ้าป่ากองละ $100 ซึ่ง ขณะนี้มีผู้ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ 65 รายแล้ว ก็ขอเชิญท่านผู้ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ ปธ.7) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 ประธานอำนวยการวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com

และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญงานสลากภัต-สารทไทย-ตานก๋วยสลาก-บุญข้าวสาก-ชิงเปรต ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายสลากภัต ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2558 คุณกิจจา-คุณรัชดา คุณาธรรม ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันสารทไทย ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495