ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 29 เมษายน 2557

ประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์วัดไทยแอลเอ เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา เป็นการ ประเมินผลการจัดงาน และเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งเตรียมความพร้อมก่อน งานและวันที่มีงานทั้ง 2 วันอย่างเข้มแข็งเสียสละ ส่งผลให้งานประสบความสำเร็จมีบรรยกาศเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปี ใหม่ไทยแต่โบราณ โดยเฉพาะซุ้มวัฒนธรรม 4 ภาค ที่โชว์การแสดงและชุดพื้นเมืองอันสวยงามหลากหลายอลังการ เป็นที่ ชื่นชมประทับใจของไทยและเทศที่มาร่วมงานกันหนาแน่นกว่าปีก่อนๆ

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีข้อเสนอให้ปรับปรุงการบริหารจัดการสำหรับปีต่อไป เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความราบรื่นยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มบุคลากรในการทำงาน การมีซุ้มประชาสัมพันธ์สำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ การจัดลำดับ กิจกรรมการแสดงบนเวทีให้ใกล้เคียงกับเวลาที่กำหนดไว้ หรือแม้แต่ซุ้มบริการแบบฉุกเฉินเนื่องเพราะมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้อง ช่วยเหลือกันให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ข้อเสนอทั้งหมดที่เกิดขึ้นในที่ประชุมคณะกรรมการวัดทั้งบอร์ดและ กรรมการบริหารวัดได้รับไว้พิจารณาดำเนินการในครั้งต่อไปแล้ว

ขออนุโมทนาบุญขอบคุณ คุณไอด้า ยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานกองประกวดเทพีสงกรานต์วัดไทยฯ ได้ทำเงินจากการ สนับสนุนของสปอนเซอร์ที่ยังติดค้างหลังงาน จำนวน 700 เหรียญ เพิ่มถวายเป็นรายได้จากกองประกวดเทพีสงกรานต์ซึง รวบรวมได้ครั้งแรก จำนวน 5,830 เหรียญ รวมเป็นยอดรายรับจากกองประกวดเป็นเงินทั้งสิ้น 6,530 เหรียญ สาธุ

วัดไทยแอล.เอ.ของเรา ได้รับอนุมัติจากแม่กองธรรมสนามหลวง องค์กรของคณะสงฆ์ไทยมีหน้าที่ในการทดสอบความรู้ด้าน พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติของพระสงฆ์สามเณรทั้งในและต่างประเทศ เป็นสถานที่จัดสอบความรู้ของบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ทุกปี โดยวัดไทยฯ ดำเนินการจัดสอบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นเวลา 22 ปีแล้ว ปีนี้ เป็นปีที่ 23 กำหนดจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน ที่จะถึงนี้ โดยมีทั้งพระสงฆ์และญาติโยมจากวัดต่างๆ ในเขตแอลเอ และใกล้เคียงเข้าสอบไม่น้อยกว่า 50 ท่าน มีพระสงฆ์สังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและพระมหาเปรียญมาร่วมดำเนินการจัด สอบไม่ต่ำกว่า 50 รูป โดยทางวัดไทยเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและนำปานะแด่พระคุณเจ้าทั้งหลาย ทั้งที่เป็นกรรม การจัดสอบและพระนักเรียน ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมบุญถวายภัตตาหารและน้ำปานะโดยพร้อมเพรียงกัน

เป็นที่แน่นอนแล้ว วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ กรรมการวัด ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส รวมใจกันจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลอง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมชนกนาถ ช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับในเมืองไทย โดยใช้สถานที่จอดรถด้านหลังอุโบสถศาลาของวัด ขณะนี้ “ช่างหมาน” คุณสมาน โสธนเมธีกุล ช่างที่เคยแสดงฝีมือเมื่องานถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระพี่นางมาแล้ว ได้ดำเนิน การสร้างส่วนต่างๆ ของพระเมรุมาศไปบ้างแล้ว โดยมีพี่น้องไทยที่มีใจรักด้านศิลปเข้ามาช่วยงานอย่างอบอุ่น โดยทุกอย่าง อยู่ในการควบคุมดูแลของช่างหมานทั้งหมดทั้งสิ้น คาดว่าจะใช้งบในการก่อสร้างทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 5 แสนเหรียญ ขอเชิญชวน พี่น้องไทยร่วมเป็นเจ้าภาพโดยทั่วกัน ซึ่งทางวัดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบตามลำดับ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมชนกนาถ ซึ่งวัดไทย แอล.เอ. จัดถวายทุกๆ เสาร์ โดยตระกูลตั้งใจอยู่และเอี่ยมรานนท์ เป็นเจ้าภาพนั้น จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นทุกๆ วันเสาร์แรก ของเดือน เริ่มเป็นครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคมเป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีถวายเป็นพระ ราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญปฏิบัติธรรม วิปัสสนากัมมัฏฐาน อุปสมบท บวชชี-พราหมณ์ 10 วัน 10 คืน โดยมีพระอาจารย์มาสอนจากประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-14 พฤษภาคม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า เพล และน้ำปานะ ได้ทุกวัน และขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญงานวันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากลของโลก) วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญวันวิสาขบูชา ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณวีรยากิตติ์ พัชรนภารัฐ เป็นประธานจัดงาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org

พร้อมเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ที่สนใจเรียนภาษาไทย และพระพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ ผู้ปกครองท่านใดสนใจนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส เริ่มสมัครและแจ้งความประสงค์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเดือน สิงหาคม 2560 นี้ โดยคณะครูจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ด้านบน