ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 3 เมษายน 2564

คณะสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ และคณะกรรมการวัด ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณตัน พัฒนะ นายกสภาไทยทาวน์ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานจัดงานเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นใหม่ของไทย ในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 ที่จะมาถึงในอีก 2 สัปดาห์นี้ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยทำบุญตักบาตรยามเช้า สร้างพลังใจให้ชีวิตสดชื่นแจ่มใสตามประเพณีของชาวพุทธ ตอนบ่ายก็จะเป็นพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลบริวารสงกรานต์และสรงน้ำพระด้วย ซึ่งท่านประธานคนเก่งของเรา นอกจากรับเป็นประธานและร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศลแล้ว ก็ยัง “เดินสาย” บอกบุญผ้าป่ากับท่านที่เคารพนับถือและเพื่อนๆ ญาติสนิทมิตรสหายร่วมกันเป็นเจ้าภาพด้วย เป็นการสั่งสมบุญบารมีและบริวารสมบัติเพื่อชีวิตที่ดีงามในวันข้างหน้าด้วย ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

อันวันขึ้นใหม่ของไทยแต่โบราณ ที่เรียกกันว่า “วันสงกรานต์” ซึ่งกำหนดเอาวันที่ 11 – 13 เมษายนของทุกปีนั้น ชาวไทยแต่โบราณยังถือว่าเป็นวัน “แห่งกตัญญูกตเวทิตา” ต่อคุณูปการของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับอีกด้วย โดยเมื่อวันสงกรานต์เวียนมาถึง พี่น้องชาวไทยก็จะนำอัฐิ รูป หรือรายชื่อของบรรพบุรุษไปที่วัดใกล้บ้านของตน ตั้งไว้ ณ ศาลาการเปรียญ หรือสถานที่อันเหมาะสมซึ่งทางวัดจัดเตรียมไว้ พร้อมบำเพ็ญกุศลอุทิศตามประเพณีโดยนิมนต์พระสงฆ์มาติกาบังสุกุลแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้ไว้ วัดไทยฯ ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านนำอัฐิ รูป หรือรายชื่อของบรรพบุรุษมาตั้งไว้ ณ อุโบสถศาลา ซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่ไว้แล้ว เพื่อที่จะร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลตามประเพณีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้ ขอเสนอพุทธพจน์สำหรับเป็นข้อคิดแก่ญาติโยมทั้งหลาย จากหนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ พุทธศักราช 2560 หน้า 205-206 ว่าด้วย อย่าโกรธเมื่อใครติเตียนพระพุทธเจ้า ดังต่อไปนี้

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าอื่นอาจกล่าวตีเตียนเรา ติเตียนพระธรรม หรือติเตียนพระสงฆ์ ท่านทั้งหลายไม่พึงผูกอาฆาต ขุ่นเคือง ไม่พอใจในบุคคลเหล่านั้น

เพราะถ้าท่านทั้งหลายโกรธเคือง หรือไม่พอใจในบุคคคลที่กล่าวติเตียนเรา ติเตียนพระธรรม หรือติเตียนพระสงฆ์นั้น อันตรายเพราะความโกรธเคืองนั้น ก็จะพึงเป็นของท่านทั้งหลายเอง

ถ้าท่านทั้งหลายโกรธเคือง หรือไม่พอใจในบุคคลที่กล่าวติเตียนเรา ติเตียนพระธรรม หรือติเตียนพระสงฆ์ จะรู้ได้ละหรือว่า คำกล่าวของคนเหล่าอื่นนั้น เป็นคำกล่าวที่ดี (สุภาษิต) หรือไม่ดี (ทุภาษิต)”

“ไม่ทราบพระเจ้าข้า”

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายพึงชี้แจง (คลี่คลาย) เรื่องที่ไม่เป็นจริง ให้เห็นว่า ไม่เป็นจริง ในข้อที่คนเหล่าอื่นติเตียนเรา ติเตียนพระธรรม หรือติเตียนพระสงฆ์ ให้เขาเห็นว่าข้อนั้นไม่เป็นจริง ข้อนั้นไม่แท้ ข้อนั้นไม่มีในพวกเรา ข้อนั้นไม่ปรากฏในพวกเรา ดังนี้” (ที่มา : ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค 9/1/3-4)

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญประเพณีสงกรานต์-สืบสานวัฒนธรรมไทย วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ชมการแสดงวัฒนธรรมไทย มีอาหารโรงทานฟรี และเลือกซื้ออาหารคาวหวาน ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com