ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 3 พฤศจิกายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. วัดไทยฯ หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส พร้อมด้วย กรรมการวัดไทยฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบวัน “จากไป” ของ คุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล อดีตประธานศูนย์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท และผู้ริเริ่มสร้างวัดไทย ด้วยการถวายที่ดินจำนวน 5 ไร่ ของบิดา คุณพ่อวิชัย ซอโสตถิกุล เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดไทย เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2515 คุณพูนศักดิ์จากไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2517 ด้วยอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่หาทุนสร้างวัดไทย นับ เป็นการสูญเสียบุคลากรของวัดที่ทรงคุณค่าความหมายอย่างยิ่ง

คุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล เป็นชาวกรุงเทพ เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2484 เป็นบุตรคนที่ 5 ของคุณพ่อวิชัย คุณแม่บุญสม ซอโสตถิกุล เดินทางมาศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา ที่นครลอสแอนเจลิส เมื่อปี 2501 อายุ 17 ปี จนจบปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ ได้สมรสกับคุณเจเนต ฮอลลี่ ดำเนินชีวิตครอบครัวเป็นหลักฐานมั่นคงเข้มแข็ง ได้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมพ่อค้าไทยแห่งสหรัฐอเมริกาขึ้น และได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมคนแรก และโดยที่มีจิตใจยึดมั่นอยู่กับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อย่างแรงกล้า มีความคิดริเริ่มสร้างวัดไทยเพื่อเป็นศูนย์รวมและเป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยในสหรัฐอเมริกา อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ พระพุทธศาสนาในต่างแดนอีกด้วย

คุณพูนศักดิ์จึงได้ปรึกษาหารือกับเพื่อนๆ ร่วมกันจัดตั้งองค์กรพุทธ คือ ศูนย์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทขึ้นมา โดยคุณพูนศักดิ์ได้รับเลือก เป็นประธานศูนย์คนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2514 แล้วได้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อปรึกษาหารือเรื่องสร้างวัดไทยกกับบิดามารดา ซึ่งทั้ง สองท่านมีความศรัทธาและเห็นชอบด้วย จึงได้บริจาคเงินซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ ในเมืองนอร์ท ฮอลลีวูด มอบให้ลูกชายทำพิธีถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถร องค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ขณะดำรงสมณศักดิ์ ที่ สมเด็จพระวันรัต เสด็จเยือนอเมริกา ในฐานอาคันตุกะของรัฐบาลอเมริกัน โดยได้ทรงวางศิลาฤกษ์สร้างวัดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2515 ดำเนินการก่อสร้างจนสำเร็จ เป็น “วัดไทย” แห่งแรกในสหรัฐอเมริกา

คุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล จากครอบครัวที่รักและอบอุ่นไปอย่างกระทันหัน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2517 ขณะทำหน้าที่รณรงค์หา ทุนสร้างวัดไทยฯ สิริรวมอายุได้ 33 ปี ทิ้งผลงานสำคัญอันสง่างามให้คนไทยในต่างแดนได้เป็นที่พึ่งทางใจ และช่วยกันสืบสานรักษา ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของคุณพูนศักดิ์ ร่วมทำบุญครบรอบวันจากไป ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ โดยเริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตรต้นเดือนและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลบน อุโบสถศาลาโดยพร้อมเพรียงกัน

งานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และงานประเพณีลอยกระทง วัดไทยลอสแองเจลิส ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 โดยมี คุณจาตุรงค์ งามอารีย์ แห่งห้องอาหารไทยบาบิคิว เป็นประธานจัดงานและถวายผ้าพระกฐิน คุณตุ๊กตา มาร์ นายกสมาคมไทยล้านนา เป็นประธานงานลอยกระทงและประกวดนางนพมาศ คุณหทัยทิพย์ “ทิชา” นมัสศิลา แห่ง Tranquility Body Spa เป็นประธานทอดผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐิน นั้น เหลือเวลาอีกสัปดาห์เดียวเท่านั้น จึงขอเชิญคณะ กรรมการจัดงานทุกๆ แผนก ร่วมประชุมปรึกษาหารือเป็นครั้งสุดท้าย ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. หรือ 4 โมงเย็นครึ่ง โดยพร้อมเพรียงกัน


วัดสุทธาวาส แคลิฟอร์เนีย ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐิน และประเพณีลองกระทง ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 งานเริ่ม 9.00 น. โดยมีคุณฉวีวรรณ เสนาภักดิ์ และคุณมนัส ทองเพชรนิล เป็นประธานทอดผ้าพระกฐิน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานถวายผ้าพระกฐิน ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้คุณกนกวรรณ รอดโฉม เป็นประธานทอดถวาย คุณรัตนา กิตติบรรลุ เป็นประธานทอดผ้าป่าประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้ากฐิน ถวายผ้าป่าสามัคคี ฟัง-ชม ดนตรีไทย และการแสดงอีกมากมาย พร้อมเลือกซื้ออาหารมากมาย และยังมีโรงทานฟรี.....ท่านใดมีความประสงค์จะแจกโรงทาน ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com