ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 14 ตุลาคม 2560

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ วัดไทย ลอสแองเจลิส บริเวณมณฑลพิธีหน้ากุฏิ 1 ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 โดยวันพุธที่ 25 ตุลาคม เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม ช่วงเช้าจะเป็นพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์ธรรมทูต 100 รูป ส่วนพิธีถวายดอกไม้จันทน์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เริ่มเวลา 15.00 น. ด้วยพิธีสงฆ์ และพิธีของศาสนาต่างๆ จนถึงเวลา 16.30 น. จึงเป็นการถวายดอกไม้จันทน์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยพระสงฆ์ธรรมทูต ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป เรียงแถวเข้าถวายดอกไม้จันทน์บนพานที่ตั้งไว้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามลำดับ รุ่งขึ้นวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม เป็นพิธี ทำบุญถวายพระราชกุศล เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้าไปร่วมพิธีตามวันและเวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันถวายดอกไม้จันทน์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นั้น ประเมินกันว่าจะมีพี่น้องไทยไม่ต่ำกว่า 3,000 คน เข้าร่วมพิธีถวาย ดอกไม้จันทน์ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นวาระสุดท้าย คณะกรรมการจัดงานจึงกำหนดให้มีโรงทานบริการอาหารฟรี โดย มอบให้สมาคมอีสาน ซึ่งมี คุณจันทรา แก้วดี นายกสมาคม คุณพูนสิน สุทธิสาร และ คุณวราภรณ์ เกษมศิลป์ เป็นผู้รับ ผิดชอบทำหน้าที่ประสานกับสมาคมชมรมต่างๆ และพี่น้องไทยทั่วไปที่มีศรัทธาตั้งบูธอาหารดังกล่าว โดยแบ่งเวลาบริการ อาหารออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 13.30 น. ช่วงที่ 2 จะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป สำหรับช่วงเวลาระหว่าง 13.30 น. ถึง 14.30 น. เป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธี และ เวลา 15.00 น. ก็จะเป็นช่วงพิธีการ จึงของดการบริการอาหารฟรี แจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

สำหรับหน่วยงานราชการ สมาคมชมรมต่างๆ และพี่น้องไทยที่แจ้งความจำนงมาที่วัดไทยฯ ขอตั้งบูธบริการอาหารฟรี พี่น้องไทยในงานวันที่ 26 ตุลาคม นั้น มีดังต่อไปนี้ คือ

1. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเลิส บริการอาหารกล่อง 1,000 กล่อง

2. สมาคมอีสาน บริการถ้วย-ชาม-ช้อน-กระดาษ

3. คุณสมเจตน์ “ปุ๋ย” กฤษณายุท บริการขนมจีน- น้ำยา 1,000 ชุด

4. คุณโอฬาร บุญรักษ์ คุณสมศรี เลิศวิชชุหัตถ์ บริการข้าวมันไก่ และ รวมมิตร

5. สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ บริการข้าวเหนียวหมูปิ้ง

6. คุณณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม บริการส้มตำ ไก่ย่าง

7. ชมรมแพทย์วิถีธรรมแคลิฟอร์เนีย (หมอเขียว) โดย คุณบุญเรือง เกตุพงษ์สุดา และคณะ บริการน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นและฤทธิ์ร้อน (น้ำตะไคร้ น้ำขิง เป็นต้น) และขนมหวาน

8. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณดวงใจ กูรมะโรหิต บริการหอยทอดทั้งสองช่วงเวลา

9. สมาคมไทยล้านนา และกลุ่มสืบสานวัฒนธรรมชาวเหนือ โดย คุณตุ๊กตา มาร์ นายกสมาคม บริการอาหารเหนือตลอดงาน ขออนุโมทนาบุญในกุศลเจตนาของทุกท่าน ขอให้ประสบแต่สุขเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเจริญในธรรมตลอดกาล เทอญฯ

วัดไทยแอล.เอ. โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญขอบคุณ คุณพรอแมน (อ่านว่า พอน-อะ-แมน) และ คุณอำนวย เกิดภู่ ที่มอบดอกกล้วยไม้สีขาว จำนวน 500 ต้น สำหรับถวายพระสงฆ์ธรรมทูต และประดับ เวทีที่ประดิษฐานพระบรม ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขออำนาจ พระคุณพระรัตนตรัยโปรด คุ้มครองป้องกัน ประสบแต่ความสุขเจริญในหน้าที่การงาน และเจริญในธรรมตลอดกาล

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. หรือ 4 โมงเย็น เป็นต้นไป ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าพระกฐินพระราช ทาน และงานประเพณีลอยกระทงทุกท่าน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ประเมินผลการเตรียมงานที่ผ่านมา และเตรียมความ พร้อมในเรื่องต่างๆ ตามสมควรแก่กรณี ขอได้โปรดเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน-สืบสานประเพณีลอยกระทง วางดอกไม้จันทน์ ฟ้อนเล็บถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่ ร.9” ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าพระกฐิน ถวายผ้าป่าสามัคคี ชม-ฟัง ดนตรีไทย ของคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีคุณสุเทพ คุณวินนี่ เตียวตระกูลวัฒน์ ร้านอาหารไทยเพรสซิเด้นไทย เป็นประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org