ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 8 กันยายน 2555

คืนสู่ความอบอุ่นแห่งแผ่นดินเกิดเรียบร้อยแล้วสำหรับคณะครูอาสาฯภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2555 โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอลเอ. จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ หัวหน้าคณะครูอาสาฯ นำน้องๆ เดินทางกลับเมืองไทยไปแล้ว เมื่อบ่ายวัน ศุกร์ที่ผ่านมา โดยสายการบินเกาหลี หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ นำคณะสงฆ์และผู้ปกครองไปส่งที่ สนามบินแอลเอ. เป็นเมตตาที่อบอุ่นประทับใจยิ่ง

ในส่วนของการเรียนการสอนภาคปกติวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 18 เป็นต้นมานั้น ผู้ปกครองให้ความสนใจนำ ลูกหลานไปสมัครเรียนมากขึ้นตามลำดับ ท่านพระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ พระครูใหญ่จัดประชุมครูอาสาประจำการ 1 ปีทุก ค่ำวันอังคาร ประเมินผลการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมสำหรับสัปดาห์ต่อไป พร้อมทั้งให้ ครูประจำชั้นนำเสนอแผนการเรียนรู้และบันทึกการสอนทุกครั้ง โดยให้ติดที่บอร์ดผลงานของโรงเรียนชุดหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองที่สนใจได้รับรู้ นำเสนอข้อคิดความเป็นเห็นเป็นแนวในการสอน ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ ในปัจจุบันยิ่งขึ้น

ทางโรงเรียนยังเปิดรับสมัครนักเรียนทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์ หรือจะไปสมัครวันปกติ ก็จะมีครูอาสาประจำการคอยต้อนรับ อยู่ทุกวัน ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานไปสมัครเรียนกันได้ งานทำบุญเนื่องในโอกาสครบครอบวันมรณภาพ 10 ปี หลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธานอำนวยการวัดไทยฯ ซึ่งคณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมใจกันจัดขึ้นเมื่อวัน อาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันมรณภาพของหลวงเตี่ยพอดีพระธรรมทูตจากวัดต่างๆ ในเขตแอลเอและใกล้เคียงเข้าร่วม พิธีโดยพร้อมเพรียง ศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือนอกจากเข้าร่วมพิธีแล้วยังนำอาหารเลิศรสหลากหลายชนิดไปตั้ง บูธเป็นโรงทานบริการอาหารฟรีตลอดงานอีกด้วย

ขออนุโมทนาบุญต่อบรรดาศิษยานุศิษย์ที่ศรัทธาตั้งบูธบริการอาหารฟรีตลอดงาน คือ ปุ๋ย สมเจตน์ กฤษณยุทธ และโอฬาร บุญรักษ์ และเพื่อน คณะอุบลวรรณาโดยประภัสสาวัฒนสินธุ์วรรณี ภิรมย์สุข และเพื่อนๆศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชนคณะอัปสรศรี คุณมารศรี ติลกมนกุล แห่งบางกอกมาร์เก็ตคณะลูกศิษย์หลวงเตี่ย และชมรมชาวพระประแดงคณะปัญจดีคณะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียคณะวัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซท์ คุณวาสนา ลาดู กล้วยทอด คุณนิวภา ภูมะธน บริการน้ำพั้นช์ คุณทิพย์ นิ่มนวล บริการหมี่กรอบลาดหน้าและเส้นหมี่ คุณเล็ก เพ็ญกุล บริการก๋วยจั๊บน้ำใส คุณสุเมธ ติลกมนกุล แห่งห้องอาหารโรแยลไทย บริการผัดไทยคุณนิตย์ ผลอนันต์บริการขนมครกเจ้าเก่าคุณพันธ์ทิพย์ โปรไวเซอร์ และเพื่อนๆ บริการกล้วยแขก/เฉาก๊วยคุณอานนท์-อ่อนศรี พวงสุวรรณ บริการหมี่กระทิคุณแม่ทองหล่อ เมย์ บริการน้ำดื่มร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรียนบุญส่ง อนันตสุคนธ์ (NTW)และสมาคมอีสานบริการส้มตำรสเด็ดขออนุโมทนาบุญต่อทุกท่านขอให้ประสบแต่มนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติตลอดกาล

ในงานนี้คณะศิษยานุศิษย์โดยศิษย์ก้นกุฏิหลวงเตี่ยโอฬารบุญรักษ์ได้รวบรวมเพื่อนสนิทมิตรสหายจัดทอด "ผ้าป่า 10 ปี คิดถึงหลวงเตี่ย" ขึ้นมาเป็นกิจกรรมอีกส่วนหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัจจัยทั้งหมดซื้อที่ดิน (ปั๊มน้ำมัน) ถวายวัด ในนามของหลวงเตี่ย ซึ่งปรากฏว่าบรรดาศิษย์น้อยใหญ่และท่านที่เคารพนับถือ ต่างแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพผ้าป่า กันอย่างอบอุ่น จนถึงวันงาน คือ วันที่ 2 กันยายน 2555 เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมเงินผ้าป่าได้เป็นจำนวน 38,204 เหรียญ และคงจะมีผู้ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพส่งเงินมาตามลำดับ ขออนุโมทนาท่านผู้ศรัทธาทั้งหลาย ขอให้มีจิตใจเอิบอิ่ม แจ่มใสด้วยบุญ ประสบอิฏฐผลอันพึงปรารถนาตลอดไป