ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 16 พฤษภาคม 2558

ข่าวความคืบหน้าของ “ตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชน” ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่คณะกรรมการ ได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดอาหารหลักของตลาด คือ ส้มตำ ก๋วยเตี๋ยว และ ผัดไทย เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม จนได้ผู้มีสิทธิ์ในการขายอาหารในตลาดวัดไทยเรียบร้อย และต้องส่งชื่อผู้ได้สิทธิ์ขายทั้งหมดไปที่สำนักงานของ Health Department เพื่อขอ Health Permit โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย พระมหาบุญลือ วชิรเมธี คุณชวพจน์ ถุงสุวรรณ และ คุณเบน บุตรเพชร ได้ยื่นเรื่องไปเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังรอคำตอบจาก Health Department อยู่ มีคำตอบเมื่อไร ก็จะแจ้งให้ทราบทันที โปรดทราบตามนี้

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา องค์กรดูแลการพระศาสนาและพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา ได้จัดให้มีการสอบ บาลีสนามหลวง ณ สนามสอบวัดไทยลอสแองเจลิส เปิดโอกาสให้พระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ยกระดับการศึกษาของตนให้สูงขึ้น เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยเฉพาะ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแม่กองบาลีสนามหลวง ท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 5 และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พร้อมด้วยทีมงาน คือ ท่านเจ้าคุณพระปิฎกเมธี รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และ พระมหาวัฒนพร มหาวัฑฒโน ป.ธ.9 ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ เมตตาเดินทางมาดำเนินการจัดสอบเอง โดยพิธีเปิดสอบวันแรกมีพระเถรานุเถระจากวัดต่างๆ ในอเมริกา พร้อมด้วยพระวิทยากรและนักเรียนเข้าร่วมพิธี 107 รูป

ในการจัดสอบครั้งนี้ แบ่งเป็นการสอบประโยค ป.ธ. 1-2 มีนักเรียนสอบ 21 รูป ป.ธ. 3 จำนวน 7 รูป ป.ธ. 4 จำนวน 10 รูป และประโยค ป.ธ. 5 จำนวน 8 รูป รวมเป็นนักเรียนที่เข้าสอบทั้งสิ้น 46 รูป และโดยที่พระธรรมทูตที่เข้าสอบ ประโยค ป.ธ.3 ซึ่งมีจำนวน 7 รูปนั้น หากสามารถสอบผ่านได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสำนักงานแม่กองบาลี สนามหลวง หลังจากมีพระราชโองการแต่งตั้งเปรียญธรรมแล้วจะได้รับคำนำหน้านามหรือชื่อว่า พระมหา

การจัดสอบบาลีสนามหลวงครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้อนุมัติให้เปิดการเรียน การสอนบาลีและจัดสอบบาลีสนามหลวงขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให้สมัชชาสงฆ์ไทยฯ เป็นผู้รับผิดชอบมอบ หมายให้ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซต์ รองประธานสมัชชาฯ รูปที่ 3 ดูแล เรื่องการศึกษาของพระธรรมทูต ได้ดำเนินงานเตรียมการมาเป็นเวลาแรมเดือน แรกทีเดียวได้เปิดสอนขึ้นที่วัดสุทธาวาส พร้อมทั้งเปิดสอนและให้ข้อมูลกันทาง Line ด้วย โดยเฉพาะช่วงก่อนวันสอบระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ได้จัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบขึ้นที่วัด สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ โดยมี “หลวงพี่สุขุม” พระครูรัชมงคลวิเทศ ประธานสงฆ์และ เจ้าอาวาสวัดสมเด็จฯ เป็นแม่งานใหญ่

ถือเป็นงานครั้งแรกและเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ทั้งพระสงฆ์และญาติโยมแต่ ละวัดต่างก็ผลัดเปลี่ยนกันนำอาหารและน้ำปานะไปถวายพระนักเรียนที่เข้าอบรมทุกวัน แม้จะต้องขับรถไปเป็นชั่วโมง ก็ตาม เพียงได้เห็นพระอาจารย์ติวเข้มนักเรียนก็ศรัทธาหายเหนื่อยไปตามๆ กัน และขออนุโมทนาบุญพี่น้องญาติโยมที่ นำอาหารและของหวานเลิศรสมาถวายอย่างมากมายทั้ง 3 วัน ขอให้ประสบสิริสวัสดิ์และเจริญในธรรมตลอดไป


วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2558 ภาณุมาศ สังขมี ร้านจิตรลดา ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญสลากภัต และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพื้นชั้นบน – ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, 360-3495