ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 26 ตุลาคม 2562

กฐินพระราชทาน วัดสุทธาวาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้คุณนวยนารถ ปริญโญทาร และคณะ นำถวาย ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมี

ประธานร่วมดังนี้ 1. แม่ชีสวาท หงส์รัตน์และลูกหลาน 2. คุณนวยนารถ คุณนงนุช ปริญโญทาร 3. คุณนิดน้อย ปริญโญทาร คุณโอภาส หลีหเจริญกุล 4. คุณสุรเดช คุณยุพา เมฆพงศ์สาธร 5. คุณนฤมล หงษ์ทอง คุณบุญส่ง หงษ์ทอง 6. คุณกนกวรรณ รอดโฉมวัฒนา 7. คุณชุติมา เจ้า 8. คุณสุชาดา โสระมากิ 9. คุณนาวี คุณอุษา ศุภเนตร 10. คุณ Susiz Stevenson Anna Chinn 11. คุณกติกา วงษ์ทวีทรัพย์ และครอบครัว 12. คุณประธาน คุณสมพิศ อาริยธรรม 13. คุณสุภาพร เจียรวนนท์ คุณMartin Hanson คุณสุรีย์ คุณวรวิทย์ ศรีเมือง, คุณดลฤทัย คุณธนู จิตมโนวรรณ 14. คุณวรวี Flacone

กรรมการทอดผ้าป่า 1. คุณเบญจรัตน์ ลวานนท์ และครอบครัว 2. คุณสมพงษ์ คุณเวียงวิไล ภูพิพัฒน์ผล 3. คุณสืบพันธ์ คุณแตงร้าน หงษ์ทอง 4. คุณพิศมัย คุณScott Gorman 5. คุณสุเทพ บุญวาส 6. คุณดารัตน์ ผลัญชัย 7. คุณนันทิยา หาสุข 8. คุณตวงเพ็ชร คุณะวันทนิต 9. คุณนภาพร พลเดช และร้านอาหารโต้รุ่ง 10. คุณเสนอ คุณสุณี คุณอมรเทพ เพชรทองช่วย 11. คุณจีราภิชา ทัศนาญชลี และครอบครัว 12. คุณศิณี ปลั่งแสงไพฑูรย์ 13. คุณผ่องพรรณ กาญจนะ 14. คุณMark Yoopresert 15. คุณมานิตย์ คุณมุกดาวรรณ สุรีวังอารีย์ 16. คุณชาลี จันตะดุลย์ 17. คุณPaul Sasi 18. คุณวิทย์ เมฆดี 19. คุณกรรกนก ทองพูน 20. คุณสุวพีร์ บุญลือ และครอบครัว 21. คุณศิรพันธ์ ศุภโชคเรืองศิริ และคุณภาณุพันธ์ โชคบุญอนันต์ 22. คุณประพงษ์ ชลเดช 23. คุณทิพวรรณ ชลเดช 24. คุณเวียงเงิน บริบูรณ์ 25. คุณแม่เซาะเกียว ปลั่งแสงไพฑูรย์ 26. ครอบครัว ปลั่งแสงไพฑูรย์ 27. Mr. Vernon Mrs. Vilaiwan Ann Steiner 28. คุณศศิพร แหยมสุขสวัสดิ์ และครอบครัว 29. คุณนิตยา แก้วงามอรุณ 30. คุณแม่ชีวาท หงส์รัตน์ 31. คุณพึงใจ หงส์รัตน์ 32. คุณแม่บุญธรรม อ่อนแสง 33. คุณกฤษณา วิบูลย์พันธ์ 34. คุณผ่องศรี สุนทราภัย 35. คุณยุพาพร สุขปราณี

เจ้าภาพอาหารโรงทาน 1. Thai Satay B.B.Q. ลาบเหนือ 2. คุณสุบรรณ รักศรี ลาบไก่ 3. คุณสุภาพร เจียรวนนท์ น้ำดื่มโซดา, น้ำดื่ม 4. Thai Coconut By Kozy Korner ขนมจีนแกงเขียวหวาน 5. คุณกติกา วงษ์ทวีทรัพย์ และครอบครัว ก๋วยเตียวไก่ตุ๋น 6. คุณโพล่า น้ำแข็งปั่นผลไม้ 7. คุณธาดา คลาส และครอบครัว กระเจี๊ยบพุทราจีน, น้ำมะนาวอัญชัญ, เก๊กฮวยหล่ออั่ง 8. ร้าน Bann Thai Restaurant ข้าวเหนียวไก่ทอด 9. คุณมาร์ค และเพื่อนๆ ทอดมันปลา 10. คุณพิไลภา ลาภานันท์,คุณนฤมล ไลเบอสัน กระเพาะปลา 11. แก้งนางฟ้า ขนมรวมมิตร 12. ครอบครัวคุณเชอรี่ ขนมลอดช่องไทย 13. คุณจันทร์เพ็ญ เชลบี น้ำตะไคร้ 14. คุณสุชาติ ครูรัตนาภรณ์ แดงประเสริฐ และเพื่อนๆ เส้นหมี่ลูกชิ้นน้ำใส 15. คุณชญาดา เลาหะโรจน์ จีโน่ แฮร์รี่ พาพรชัย ข้าวเหนียวถั่วดำ

เจ้าภาพดอกไม้ คุณจีรพันธ์ ปุณยาปนสาร

ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านสาธุชนจงมีความสุข ความเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ


วัดไทย ลอสแองเจลิส

ประเพณีการทอดการทอดผ้ากฐิน นับว่าเป็นบุญใหญ่ประจำปีที่มีอานิสงส์มหาศาล เนื่องด้วยเพราะเป็น “กาลทาน” อันจำกัดด้วยเวลา แต่ละวัดสามารถประกอบพิธีทอดผ้ากฐินได้เพียงปีละครั้งภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังออกพรรษา ทั้งนี้

เป็น “พุทธานุญาต” เพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุได้รับผ้าไตรจีวรเพื่อผลัดเปลี่ยนใหม่ตามสมควร หลังจากจำพรรษาไม่ไปค้างแรมเพื่อประกาศพระศาสนา หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนเป็นเวลา 3 เดือน ในปัจจุบันการทอดผ้ากฐินนั้นนอกจากจะเป็นไปเพื่อการถวายผ้าไตรจีวรแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมฝากทรัพย์ไว้ในพระพุทธ ศาสนา คือการบริจาคจตุปัจจัยเพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาศาสนสถานและการใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งจะมีขึ้นในตลอดทั้งปีอีกด้วย

สำหรับวัดไทยลอสแองเจลิสปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าพระกฐิน โดย คุณไพจิตร คุณกาญจนา ทองทิพย์ ประธานจัดงาน ได้รับพระราชทานเป็นผู้ถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์วัดไทยฯ ซึ่งมีหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เป็นเจ้าอาวาส พร้อมด้วยพระสงฆ์ 20 รูป ผู้อยู่จำพรรษาครบไตรมาส หรือ 3 เดือน กำหนดทอดถวายในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ทั้งนี้คณะกรรมการได้จัดงานเทศกาลประเพณีลอยกระทงรองรับ โดยมี คุณวรรณวิภา ถุงสุวรรณ เป็นประธานลอยกระทง และประกวดนางนพมาส ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นอกเหนือจากนั้น คณะกรรมการได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีบริวารผ้าพระกฐินพระราชทาน และการประกวดกระทง ซึ่งมี คุณจุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช และ คุณรัชดา คุณาธรรม เป็นประธานตามลำดับ ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมงานประเพณีและงานบุญทอดผ้าพระกฐินโดยพร้อมเพรียงกัน

ในส่วนของการแสดงภาคบันเทิงทั้ง 2 วันนั้น นอกจากการแสดงชุดสวยน่ารักๆ ของเด็กๆ สายเลือดไทยในต่างแดน โดย เฉพาะชุด “โนรา” ศิลปะพื้นบ้านของพี่น้องชาวใต้ ฝึกซ้อมโดยครูโบว์ ดวงพร มีนุ่น ครูประจำการ 1 ปี ของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ เด็กๆ แสดงได้สวยงามและน่ารักมากๆ ได้รับเสียงชื่นชมและปรบมือยาวนานในงาน “Thai Night” ที่วัดไทยฯ เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ว โชว์อีกชุดหนึ่งที่พี่น้องไทยจะพลาดไม่ได้ ก็คือการแสดงโปงลางของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ชุดชนะเลิศถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวงในรัชกาลที่ 9 นำโดย

อ.พรชัย ครองยุติ และ อ.สาวิกา แสนกลาง อดีตครูอาสาภาคฤดูร้อนวัดไทยฯ ปี 2547 พร้อมด้วยเด็กๆ นักเรียนระดับมัธยมของโรงเรียนจำนวน 22 ชีวิต เป็นการแสดงที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการสุดที่จะพรรณนา ซึ่งพี่น้องไทยต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง โปรดอย่าพลาด ปีหนึ่งมีครั้งเดียวเท่านั้น

สำหรับวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคมนั้น นอกเหนือจากไฮไลท์ของงานคือการประกวดสาวงามสายเลือดไทยชิงตำแหน่งนางนพมาศแล้ว วัดไทยได้ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย โดย คุณแพม อรพิน หอมหวล นายกสมาคม และทีมงาน จัด บริการสุขภาพฟรีครบวงจร ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. หรือตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึงบ่าย 4 โมง โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดย Department of Public Health Nurses, County of Los Angeles, บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย School of Nursing, Azusa Pacific University บริการข้อมูลสุขภาพ โดย Kheir Clinic พร้อมทั้งรับปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาล Kaiser Permanente และมีซุ้มปฐมพยาบาลของสมาคมไว้บริการพี่น้องที่ไปร่วมงานทอดผ้ากฐินพระราชทานและงานประเพณีลอยกระทงด้วย จึงขอเชิญทุกท่านไปรับบริการโดย พร้อมเพรียงกัน โปรดอย่าพลาดโอกาสดีๆ เช่นนี้

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส พร้อมด้วยกรรมการวัดไทยฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบวัน “จากไป” ของ คุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล อดีตประธานศูนย์ พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท และผู้ริเริ่มสร้างวัดไทย ด้วยการถวายที่ดินจำนวน 5 ไร่ 2 งาน ของบิดา คุณพ่อวิชัย ซอโสตถิกุล เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาพ 2515 คุณพูนศักดิ์จากไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2517 ด้วย อุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่หาทุนสร้างวัดไทย สิริรวมอายุได้ 33 ปี ทิ้งผลงานสำคัญอันสง่างามให้คนไทยในต่างแดน ได้เป็น ที่พึ่งทางใจ และช่วยกันสืบสานรักษาต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมรำลึกถึงคุณูปการ อันยิ่งใหญ่ของ คุณพูนศักดิ์ ร่วมทำบุญครบรอบวันจากไป ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายนดังกล่าว โดยเริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลบนอุโบสถศาลาโดยพร้อมเพรียงกัน