ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 26 มกราคม 2556

วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ขอเชิญร่วมงานบวงสรวงบูรพมหากษัตราธิราช ณ อนุสาวรีย์ 3 มหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ประธานเปิดงานโดยท่านกงสุลใหญ่เจษฎา กตเวทิน กงสุลพีรินทร์ สุจริตกุล ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ตั้งเเต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบวชชี-พราหมณ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502 watchino18@gmail.com และ www.watchinohills.org


วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญกุศล รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโรงทาน จองอุปกรณ์รัตนอุโบสถศาลา ทอดผ้าป่าสามัคคี และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 และขออนุโมทนาขอบคุณมาลี เหมือนรักษา ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าสามัคคี และเจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพจัดดอกไม้


โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิสจัดพิธีไหว้ครูประจำปีและงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 26-27 มกราคม 2556 ดังที่ประชาสัมพันธ์มาตามลำดับ โดยพิธีเริ่มเวลา 13.00 น. ครูแอ๊ด เศรษฐพรรณ ยูวะเวส ครูประจำชั้น ประถมปีที่ 2 ได้รับเกียรติเป็นประธานครู ส่วนวันอาทิตย์โรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณเจษฎา กตเวทิน เป็นประธานครู มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ให้โอวาทแก่นักเรียน ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำ บุตรหลานไปร่วมพิธีไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกัน

นอกเหนือจากพิธีไหว้ครูแล้ว คณะครูได้มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีอีกด้วย โดยมอบให้ทุกระดับชั้นเพื่อ สนับสนุนและให้กำลังใจในการเรียนยิ่งขึ้น โดยชั้นอนุบาลวันเสาร์ ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร คือ 1.เด็กหญิง วราลี นิ่มนวล 2. เด็กหญิงฮานา นลิน จอมวิญญาณ์ และ 3. เด็กหญิงแอนนาเบลล่า สุวัณนาคม วันอาทิตย์ 1.เด็กหญิง อภิสรา ผลวัฒนา 2.เด็กชาย จิรพนธ์ สิงหกุล 3. เด็กชาย เนตั้น บราวน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช ตั้งศรีวงศ์ 2. เด็กหญิงแสงเทียน นวลแสงเทียน3. เด็กหญิงเลล่า แคริมิวันอาทิตย์1.เด็กชายภูมิดิน นาคนิศร 2.เด็กหญิงคิโยมิ โคมัดสุ และ 3.เด็กหญิงลักษิกา ศิขรินทร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันเสาร์ 1.เด็กชายเกียรติภูมิ จันทร วันอาทิตย์ 1.เด็กชายอาร์รอน เพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันเสาร์ 1.เด็กหญิง จรรยพร อนันต์บัณฑิตกุล 2.เด็กชาย กฤติธี โสวัฒนางกูร วันอาทิตย์ 1.เด็กชาย มาร์ค เรืองรัตน์ธรรม 2.เด็กชาย คูโรช อีวากี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วันเสาร์1.เด็กหญิงญารณี แซ่โง้ว2.เด็กชายบิล ปฏิคมานันท์วันอาทิตย์ 1. เด็กหญิงเจเน็ต ยานะคำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6วันเสาร์ 1. เด็กหญิงแทมมี่ รัศมีเกียรติศักดิ์ 2. เด็กหญิงนาตาชา พันธุ์เมฆ 3. เด็กหญิงรุจิรา สิทธิเขตร์ วันอาทิตย์ 1. เด็กหญิงชยุดา นวลมณี 2. เด็กหญิงธิดารัตน์ สมานุกร 3. เด็กชายภูริธ บุษพักตร์

ชั้นมัธยมศึกษาวันเสาร์ 1. เด็กชาย แทนไทย พงษ์เสถียร 2. เด็กชาย มิลเล่น เชาว์รัศมีกุลวันอาทิตย์ 1.เด็กหญิง เจนิสา ช่วยเจริญสุข ดนตรีไทยวันเสาร์ 1. เด็กหญิงธัญญา วัตรสถาพร 2. เด็กชายอัครวัฒน์ จอมขันธิพล 3. เด็กชายจักรพงษ์ สุขสงวน วันอาทิตย์ 1. นายแอนดรู สกุลบุญชื่น 2.นางสาววรรณภา พินิจบุตร 3. นายแบรนดอน ศรีพิมลวรรณ นาฏศิลป์วันเสาร์ 1.นางสาวศิญารัตน์ มีนา พ่วงจาก 2.นางสาวเขมมิกาดุลขรรชัยนันท์ 3.นางสาวยอดกมล เคมี่ มอร์แกน วันอาทิตย์ 1.เด็กหญิงเมเก้นดุลขรรชัยนันท์ 2.นางสาวพรพชร เอเลน ดีโวซ์ 3.นางสาวพิชญ์ พิสิฐชัยกุล

ขอแสดงความเสียใจต่อ ประภาศรี "เงาะ" สิงหเนตร กรรมการแผนกบัญชีวัดไทยฯ ที่สูญเสียสามีที่รัก ประสงค์ โลเกศเสถียร ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ด้วยโรคหัวใจวาย เจ้าภาพกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ระหว่างวันที่ 31 มกราคม และ 1-2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยมูลนิธิวัดไทยแอล.เอ. เป็นเจ้าภาพสวดคืนแรก ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน