ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 28 เมษายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 วัดสุทธาวาสจัดงานบุญวันวิสาขบูชา พิธีวางรากฐานโรงทานวิเทศธรรมคุณ ทำบุญตักบาตร และถวายผ้าป่าทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมี ชุติมา เจ้า คุณกติกา วงษ์ทวีทรัพย์ คุณประธาน คุณสมพิศ อริยธรรม คุณนวยนารถ คุณนิดน้อย ปริญโญทาร คุณสุรเดช คุณยุพา เมฆพงษ์สาทร คุณนฤมล หงษ์ทอง เป็นประธานทอดผ้าป่าทุนสร้างโรงทาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc เว็ปไซต์ www.suddhavasa.org


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญวันวิสาขบูชา “วันคลายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน” ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com