ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 25 กุมภาพันธ์ 2555

วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญปฏิบัติธรรม บวชชี-พราหมณ์ เนื่องในวันมาฆบูชา (บวชวันที่ 3 มี.ค. เวลา 9.30 น.) ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ตั้งเเต่เวลา 09.30 น. - 15.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502

วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญตักบาตรพระสงฆ์ และทอดผ้าป่าสบทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา และเวียนเทียนเนื่องในงานบำเพ็ญบุญวันมาฆบูชา และขออนุโมทนาขอบคุณ คุณแม่เยื้อน บัวเจริญ และลูกหลาน ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพดอกไม้ และวันที่ 2-4 มีนาคม 2555 ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบวชชีพราหมณ์ รักษาศีลปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา รายละเอียดติดตามที่ www.suddhavasa.org

วัดเนวาด้าธรรมาราม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามาฆบูชา 2555 กอง ๆ ละ 20 ดอลลาร์ ทอดถวาย ณ วัดเนวาด้าธรรมาราม เมือง เฮนเดอร์สัน รัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 ประธานผ้าป่า คุณชัชวาล เลาหเสรีกุล คุณจันทนา คงเมือง พิธีเริ่ม 10 โมงเช้า จบด้วยรับพร รับน้ำพระพุทธมนต์ และรับของที่ระลึก ในเวลา บ่ายโมงครึ่ง ท่านที่ประสงค์จะบริจาคเป็นเช็คกรุณาสั่งจ่ายในนาม WATNEVADADHAMMARAM ที่อยู่วัดเนวาด้า Watnevadadhammaram 12970 Gilespie ST. Henderson. NV 89052 Tel: 702-558-6127. 332-3125 Fax: 702-558-6156

วัดไทยแอล.เอ. เดินทางกลับเมืองไทยกันไปหมดแล้ว สำหรับคณะกรรมการอำนวยการวัดไทยแอลเอ. ฝ่ายอเมริกา นำโดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ ในฐานะประธานอำนวยการ อุไร เรือนพรหม กรรมการ สุรพล เมฆพงษ์สาทร กรรมการฝ่ายบริหาร ชวพจน์ ถุงสุวรรณ กรรมการ สุรพงษ์ ชิโนทัยกุล เหรัญญิก สง่า นาดี เลขานุการ และ วิจิตรา กาญจนทัพพะ ผู้ช่วยเหรัญญิก กำหนดประชุมร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการวัดไทยฯ ฝ่ายประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย พระครูวรกิตติโสภณ วัดนาคปรก รองประธาน เกริกชัย ซอโสตถิกุล เกียรติ ประชาศรัยสรเดช พัลลภ บัวสุวรรณ พล.ต.ศรชัย มนตรีวัตร ปราโมทย์ ติลกมนกุล วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมเอชีย โดยจะมีการซื้อที่ดิน (ปั๊มน้ำมัน) ด้านถนนโคลด์วอเตอร์ และประเมินผลงานในรอบปีเป็นหัวข้อในการประชุมปรึกษาหารือ “ออกเดินสาย” หาสปอน์เซอร์แต่เช้าเลย สำหรับ จีน่า ปรีชา ประธานกองประกวดเทพีสงกรานต์วัดไทยฯ จากสมาคมไทยฯ และสำอางวดี ณ โคราช ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี จากสมาคมอีสาน หลังจากมติที่ประชุมคณะกรรมการวัดไทยฯ เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยออกเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ ร่วมสนับสนุนอุปถัมภ์การประกวด และเป็นเจ้าภาพผ้าคนละกอง กองละ 99.99 เหรียญ หรือตามกำลังศรัทธาก็สุดแต่สะดวก โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ นอกเหนือจากอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเรา ให้ยืนยงคงอยู่คู่ชุมชนไทยเราตราบนานเท่านานแล้ว ก็เป็นการระดมทุนเพื่อซื้อที่ดินหรือปั๊มน้ำมันด้านถนนโคลด์วอเตอร์ ติดกับลานจอดรถวัดไทยฯ ด้วย จึงขอเชิญพี่น้องไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินตามกำลังศรัทธาโดยพร้อมเพรียงกัน พระครูสิรกิตติญาณวิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร ชั้นล่าง โดยจะปรึกษาหารือกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยฯ ขบวนพาเหรดงานไทยนิวเยียร์เฟสติวัล และงานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ครั้งที่ 14 จึงขอเชิญเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เนื่องในโอกาสทำบุญวันมาฆบูชา อันเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ ที่มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ สวนไผ่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร นอกกรุงราชคฤห์ เมื่อ ๒๖๐๐ กว่าปีผ่านมาแล้ว เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญเช่นนั้น คณะสงฆ์ พระธรรมทูตวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ท่านผู้สนใจใฝ่ศึกษา และปฏิบัติธรรมทุกท่าน เข้าร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมในโอกาสพิเศษในครั้งนี้ การเข้าวัดเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการชำระจิตใจให้ผ่องใสจะนำความสุขมาสู่ชีวิตอย่างแท้จริง เป็นการศึกษาชีวิตแบบวิธีธรรมชาติ ได้ความรู้เกิดสติปัญญา สามารถดับทุกข์ได้ในปัจจุบัน เริ่มเวลา ๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าแปล สมาทานศีล ฟังคำแนะนำแนวทางปฏิบัติโดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี ,พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป ป.ธ. ๙ และ พระมหาคำตัล พุทธงฺกุโร ป.ธ. ๙ สนทนาธรรมะ และตอบปัญหาธรรมะ ตลอดรายการ, นั่งสมาธิ ด้วยการเจริญสติต่อเนื่อ เพื่อเป็นการพัฒนาปัญหาให้เห็นแจ้งสัจจธรรม, เดินจงกรม เสริมสุขภาพกาย ผ่อนคลายสุขภาพจิต ทำให้สมาธิตั้งมั่นอยู่ได้นาน, ฟังธรรมบรรยาย-สนทนาปัญหาธรรมะ เสริมปัญญาให้เกิดเป็นสุตมยปัญญา จินตามยปัญญา ตลอดถึงพัฒนาจิตให้ไปถึงภาวนามยปัญญา รีบลงทะเบียนด่วน เพราะมีจำนวนจำกัดสำหรับท่านที่ต้องการพักที่วัดโปรดแจ้งด่วน ที่พระมหาประดู่ชัย ภทฺทธมฺโม โทร.(301) 871-8660-1 Fax. (301) 871-5007