ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 15 กันยายน 2555

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 เวลา 12.30 น. ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเชิญสาธุชนทุกร่วมฟังเทศน์พระเจ้าสิบชาติ เรื่อง”พระภูริทัต” ขออนุโมทนาความตั้งในที่จะประกอบบุญกุศลของคุณวีระพล คุณปัทมา เกตุทะเล เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และเจ้าของร้านอาหาร Bangkok Kitchen Thai Cuisine จากรัฐไอดาโฮ ประสานงานโดยคุณวิมาลา สุนทรวัชรินทร์


สืบเนื่องจากกรณีพระครูธรรมธรภูมินภูมินฺทโรเจ้าอาวาสวัดตรีเทพธรรมารามเมืองแอลปาโซรัฐเท็กซัสได้ถึงแก่มรณภาพอย่างกระทันหันขณะปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธวาสเมืองฮิวจ์ตันรัฐเท็กซัสเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 10.30 น. คณะสงฆ์พระธรรมทูตภาคตะวันตก-ใต้ ขอแสดงความอาลัยอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ในฐานะที่ท่านพระครูธรรมธรภูมินมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับพระสงฆ์ธรรมทูตทั่วไป หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯรูปที่ 1 ประธานฝ่ายการศึกษาและดูแลปกครองรัฐภาคตะวันตกใต้ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 เวลา 19.00 น. หลังจากประชุมฟังพระปาฏิโมกข์ตรวจสอบ พระวินัยบัญญัติเรียบร้อยแล้ว จึงขออาราธนาพระธรรมทูตในเขตแอลเอและใกล้เคียง และขอเชิญญาติโยมผู้ศรัทธาไปร่วมพิธีบำเพ็ญ กุศลอุทิศนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

พระครูธรรมธรภูมิน ภูมินฺทโร เป็นชาวสมุทรสาคร เดิมจำพรรษาอยู่ ณ วัดบางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เข้ารับ การอบรมเป็นพระธรรมทูตรุ่นที่ 5/2542 เดินทางมาเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2543 ได้ เป็นเจ้าอาวาสวัดตรีเทพธรรมารามจนถึงมรณภาพเมื่อวันที่ 3 กันยายน สิริอายุ 51 ปี พรรษา 30

ข่าวแจ้งคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ วัดสังฆทาน อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 21.39 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญฺโญ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นั้น โดย คุณณัฏฐา เหล็งศรีชะเอม พร้อมด้วยเพื่อนๆ ร่วมใจกันจัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายหลวงพ่อ ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 เวลา 19.00 น. ณ อุโบสถศาลาวัดไทยแอล.เอ. จึงขอเชิญบรรดาศิษย์และท่านที่เคารพนับถือในหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ ไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน