ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 26 กันยายน 2563

วัดไทยลอสแองเจลิส โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส ขออนุโมทนาบุญ คุณวาสนา ลาดู คุณมาลี เหมือนรักษา คุณปรานอม นุ่มมีศรี และกลุ่มรวมพลคนนครสวรรค์ นำโดยครูแต๋ว สุวัฒนา ปิ่นวัฒนะ ครูอาวุโสของโรงเรียนวัดไทยฯ พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนทั่วไป ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาเวสสันดรชาดก หรือมหาชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 11 คือ กัณฑ์มหาราช ประกอบด้วย 69 พระคาถา แสดงโดย ท่านลือ พระครูวชิรชยาทร รวบรวมปัจจัยกัณฑ์เทศน์ถวายวัด 4,384.00 เหรียญสหรัฐ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดานให้ทุกท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขสมหวัง มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวง ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 นี้ จะเป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 12 คือ กัณฑ์ฉกษัตริย์ ประกอบด้วย 36 พระคาถา แสดงโดย ท่านพระมหาดุสิต ญาณภูสิโต ป.ธ.9 เลขานุการวัดไทย พรรณนาถึงพระเจ้ากรุงสญชัยใช้เวลา 1 เดือน กับ

23 วัน จึงเดินทางถึงเขาวงกต เสียงโห่ร้องของทหารทั้ง 4 เหล่า ทำให้พระเวสสันดรทรงคิดว่าเป็นข้าศึกมาโจมตีนคร สีพี จึงชวนพระนางมัทรีขึ้นไปแอบดูที่ยอดเขา พระนางมัทรีทรงมองเห็นกองทัพพระราชบิดาจึงได้ตรัสทูลพระเวสสันดรและเมื่อทั้งหกกษัตริย์ได้พบกันทรงกันแสงสุดประมาณ รวมทั้งทหารเหล่าทัพทำให้ป่าใหญ่สนั่นครั่นครืน พระอินทร์จึงได้ทรงบันดาลให้ฝนโบกขรพรรษตกลงมาประพรมกษัตริย์ให้หายเศร้าโศกและฟื้นพระองค์

ข้อคิดประจำกัณฑ์นี้ คือ สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้ผิด บรรพชิตยังรู้เผลอ ความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์ แต่การให้อภัยเป็นวิสัยของเทวดา คณะเจ้าภาพประจำกัณฑ์นี้ประกอบด้วย คุณวนิดา ศรีวะรมย์ คุณจิตรา คำสะอาด คุณพูนสุข เพชรมุกข์ คุณวีรพรรณ-สเตฟานี่ เดลี่ และญาติโยมชาวอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ ขอเชิญทุกท่านไปร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติโดยพร้อมเพรียงกัน เริ่มเทศน์เวลา 14.00 น. หรือบ่าย 2 โมง

ขอประชาสัมพันธ์ตามลำดับ คือ กำหนดการงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดไทยลอสแองเจลิส ปีนี้กำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 โดยช่วงเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตร และเปิดโอกาสให้ญาติโยมร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบูชาผ้าไตรจีวรตามกำลังศรัทธา และร่วมบุญถวายภัตตาหารเพลแบบบุฟเฟ่ต์ ส่วนภาคบ่ายเริ่มเวลา 12.30 น. เป็นพิธีอัญเชิญผ้าไตรจีวรเวียนรอบอุโบสถศาลา ส่วนพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเริ่มเวลา 13.00 น. โดย คุณสมภพ คุณพรรณี แม้นนิล เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์วัดไทยฯ จำนวน 17 รูป

รายการสุดท้ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยสามพี่น้องตระกูล “ธรรมปัญญา” คือ คุณกุสุมา คุณคำนำ และ ครูเปิ้ล วาสินี ธรรมปัญญา โดยได้รับแรงศรัทธาจากท่านที่เคารพนับถือและเพื่อนๆ อย่างอบอุ่น ร่วมกันบริจาคตามกำลังศรัทธา ซึ่งรายนามผู้ร่วมศรัทธาคณะกรรมการได้ประกาศอนุโมทนาบุญทางไลน์ “ศิษย์วัดไทยแอลเอ” ไลน์ “โรงเรียนวัดไทย” ไลน์ “กิจกรรมชุมชน” เป็นต้น โปรดร่วมอนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยชั่วกาลนาน เทอญฯ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “วันสารทไทย-สลากภัต” วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังเทศน์ ถวายสลากภัต ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

และทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน” วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. โดยมีคุณมนัส ทวีหมื่นล้าน เป็นประธานกฐิน คุณวิชัย-ดร.บังอร โสฬส คุณเยาวพร นุรักษ์ คุณสุวินัย สาตมาลี เป็นประธานผ้าป่า ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังเทศน์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายผ้าป่าบริวาร มีโรงทานฟรี ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน