ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 22 พฤศจิกายน 2557

เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดไทยแอล.เอ. จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราช ธรรมวิเทศ เป็นประธานที่ประชุม พิจารณาความก้าวหน้าในการรื้อฟื้นตลาดอาหารวัดไทยฯ หลังจากต้องหยุดไปด้วยปัญหาบางประการเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ท่านพระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าฝ่ายดำเนินการ ซึ่งเงื่อนไขจากทางซิตี้ นครลอสแอนเจลิส ที่ทางวัดต้องจัดการคือเรื่องที่จอดรถ โดยใช้พื้นที่ปั๊มน้ำมันมุมถนนรอสโกตัดกับโคลด์วอเตอร์ ที่ทางวัดได้ ซื้อไว้นั้นเป็นสถานที่จอดรถ ล่าสุดทางซิตี้ให้ปรับพื้นดินปั๊มน้ำมันให้เรียบร้อยก่อน ปรับแล้วต้องแจ้งให้ทางซิตี้มาตรวจสอบ แล้วจึงจะทำเป็นที่จอดรถได้ จากนั้นก็อนุญาตให้เปิดตลาดได้ น่าจะใช้เวลาไม่นานนักพี่น้องไทยก็จะมีอาหารไทยหลากหลายรส ให้ชิมกันในราคาประหยัด แถมได้บุญอีกส่วนหนึ่งด้วย โปรดติดต่อไป

ส่วนงานพิธีถวายการต้อนรับ มุทิตาจิตและสักการะหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลวิเทศ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งหลวงพ่อใหญ่จะเดินทางกลับเมืองไทยวันพุธที่ 26 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ จากนั้นก็จะเดิน ทางกลับมาแอล.เอ. วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 คณะสงฆ์วัดไทยฯ และคณะกรรมการวัดร่วมกันจัดพิธีถวายการต้อนรับในวัน อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 โดยเริ่มเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ในการนี้ทางวัดได้นิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์จากวัดต่างๆ ทั้งในและนอกรัฐแคลิฟอร์เนีย จำนวน 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถาโดย กำหนดถวายกัปปิยภัณฑ์อันควรแก่สมณบริโภคเป็นปัจจัยจำนวนรูป 200 เหรียญ และชุดป้านน้ำชาเซรามิกทำจากเมืองไทยใน ราคาชุดละ 100 เหรียญ ซึ่งมีพระคุณเจ้าและญาติโยมศรัทธารับเป็นเจ้าภาพกันบ้างแล้ว โดยพระเจริญชัยมงคลคาถา มีเจ้าภาพแจ้งความจำนง คือ พระอำพร จารุโภ พระครูสังฆรักษ์สุชาติ ปัญญาวัฑฒโน พระประยนต์ ญาณโสภโน คุณระยอง-กัญญา แสง นิล คุณโอฬาร-เทียมจันทร์ บุญรักษ์ คุณปรีดา-สุนิสา ประสิทธิ์ปราโมทย์ คุณวนิดา ศรีวะรมย์ คุณเดช-พูนศุข เพชรมุกข์ คุณเดซี่ เพชรมุกข์ ลี คุณสำเภา-จารุณี พงษ์เวช และ คุณจันทนา สุขเดช

สำหรับเจ้าภาพชุดป้านน้ำชานั้น ประกอบด้วยเจ้าภาพดังต่อไปนี้ พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ พระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ พระเยือนศรัณย์ จันทโชโต พระอำพร จารุโภ พระครูปลัดขวัญชัย ธัมมวโร พระมหาบุญลือ วชิรเมธี พระไชยา ปริปุณโณ พระมหาสุภณ สติสัมปันโน พระมหาประจวบ ฐานะจันโท คุณระยอง-กัญญา แสงนิล คุณโอฬาร-เทียมจันทร์ บุญรักษ์ คุณสำรอง-นวลน้อย จารุธวัช คุณอุมาลินี ปิ่นวัฒนะ คุณสุรภี เจตนาการณ์กุล คุณสุวัฒนา ปิ่นวัฒนะ คุณวาสินี ธรรมปัญญา และ คุณสุคนธ์-กุหลาบ โชโต

คุณสัญชัย-นวลมณี-พรพรรณ-จันทิมา สีบุญเรือง Mr.Jonathan Tesfage คุณแม่ประทุม สุทธิมนัส คุณวิไล สมานมิตร คุณณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม คุณบุปผา วีด้าย คุณอมรา จันทรศิริรัตน์ คุณแอนนา บัตเลอร์ คุณรสสุคนธ์ แสนสระดี คุณธีรยากร-ศิริจันทร์ เรืองเล็ก คุณรจิต ปิ่นวัฒนะ และครอบครัว คุณจันทิมา รอดปั้น คุณจันทนา สุขเดช และ คุณนวลนิจ บัวแก้ว ขออนุโมทนาบุญโดยถ้วนทั่ว ขอให้ประสบสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล เจริญงอกงามในธรรมเนืองนิตย์ เทอญ

ย้ำกันอีกครั้ง.....งานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา “87 พรรษามหาราชา” ซึ่งคณะวัดไทยฯ โดยคณะครูอาสาโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ร่วมใจกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและ แสดงความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็น “มิ่งขวัญ” ของไทยทั้งชาติในและนอกประเทศนั้น กำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30-15.00 น. โดยช่วงเช้าจะเป็นพิธีทำบุญตักบาตรและบริการโรงทานถวายเป็นพระราชกุศล ช่วงบ่ายตั้งแต่ เวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมงเป็นต้นไป เป็นพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล โดยท่านกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส กรุณาเป็นประธานนำถวายพระพร ต่อด้วยงานวันพ่อแห่งชาติ คัดเลือกผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เป็นพ่อดีเด่น และกิจกรรมหลากหลายของเด็กๆ อันเนื่องด้วยวันพ่อแห่งชาติ ขอเชิญพี่น้องไทยไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน


30 พฤศจิกายน 2557 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ จัดบวชเนกขัมมะปฏิบัติ (บวชีพราหมณ์) ครั้งที่ ๑ (บวชเช้า-ลาศีลเย็น) สาธุชนท่านใดที่สนใจร่วมบวชชีพราหมณ์หมู่ครั้งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่โทร: (951) 360-3795, 360-3495

6 ธันวาคม 2557 Thomas & Annie Su Lao พร้อมครอบครัว ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญงานวันพ่อ และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุน “สร้าง Parking Lots 83 คัน” ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่โทร: (951) 360-3795, 360-3495


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันพ่อแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าป่าสามัคคี ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com

และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญสร้างบารมีเสริมมงคลชีวิต สวดมนต์ อิติปิโส ฯ 108 จบ สวดนพเคราะห์ ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ คืนวันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และร่วมทำบุญปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน รับพรปีใหม่ พร้อมถวายผ้าป่าสามัคคี