ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 23 มิถุนายน 2561

งานพิธีธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคล 86 ปี หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและประธานอำนวย การวัดไทยแอล.เอ. ซึ่งคณะสงฆ์และกรรมการวัดพร้อมใจกันจัดถวายเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 มีพระสงฆ์ ธรรมทูตและญาติโยมศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่นเต็มอุโบสถศาลา โดยเฉพาะพระสงฆ์มีจำนวน 159 รูป มากกว่า จำนวนที่ได้อาราธนาไว้ เสริมบารมีหลวงพ่อใหญ่ในวัย 86 ปี มีกำลังใจปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประโยชน์ของการพระพุทธ ศาสนาในต่างแดนตราบนานเท่านาน คณะสงฆ์วัดไทยขออนุโมทนาขอบคุณพระคุณเจ้าและญาติโยมที่เข้าร่วมพิธีสมโภช อายุวัฒนมงคลหลวงพ่อใหญ่ โดยร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและบำรุงศาสนสมบัติของวัด ซึ่งรวบรวมเป็นยอดรายรับทั้งสิ้น 93,538.00 เหรียญ

คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขออนุโมทนาขอบคุณท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติมุนี (ดร.เทียบ สิริวัณโณ) คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการอำนวยการวัดไทยแอล.เอ. ฝ่ายประเทศไทย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระ เชตุพน และอดีตมัคคุเทศก์นำอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บารัค โอบามา และนางฮิลลารี คลินตัน ชมสถานที่ที่ สำคัญของวัดพระเชตุพน ในฐานะผู้ดูแลมูลนิธิหลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธานอำนวยการวัดไทยฯ ร่วม บริจาคเป็นจำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และในนามของตัวท่านเองและศิษยานุศิษย์ร่วมบริจาค อีก 11,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐ

ขออนุโมทนา คุณละมูล หิรัญสมบูรณ์ ดัลล์ ก่อนล่วงลับจากไปได้ทำพินัยกรรมมอบไว้กับหลานสาว คุณลักกี้ หิรัญสมบูรณ์ ขอบริจาคร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทย เป็นจำนวน 50,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐ โดยได้ทำพิธีมอบถวายผ่านหลวงพ่อใหญ่ ในงานพิธีสมโภชอายุวัฒนมงคล ซึ่งคุณละมุลสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ร่วมบริจาค สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมไว้แล้วเป็นจำนวน 50,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐ จึงรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐ ขออำนาจแห่งบุญจงบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณมุล หิรัญสมบูรณ์ ดัลล์ ไปสู่สุคติภพด้วย เทอญ

ขออนุโมทนา คุณอำนาจ เหลืออ่อน และ คุณคำวัง วันดี สองสามีภรรยาคู่สุขคู่ทุกข์แห่งร้านอาหาร “แม่พลอย” ย่าน ซันเซท มีศรัทธาขอบริจาคร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม เป็นจำนวนเงิน 10,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐ ขออำนาจแห่งบุญและบารมีแห่งคุณพระรัตนตรัย โปรดบันดาลให้ทั้ง 2 ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เจริญในธรรมและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดกาลนาน

เปิดเรียนเป็นสัปดาห์ที่ 2 แล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ซึ่งเรียนพุทธศาสนา วัดไทยฯ จัดขึ้นในช่วงที่โรงเรียนอเมริกันเปิดเทอมเป็นเวลา 9 สัปดาห์ โดยคณะครูอาสาซึ่งได้รับการคัดเลือกจากโครง การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 12 ท่าน มี อ.ดร. บุษกร เลิศวีระศิริกุล จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้าคณะ หรือครูใหญ่ มาดำเนินการให้การศึกษา อบรมบ่มเพาะลูกหลานเชื้อสายไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดนอย่างเสียสละและทุ่มเท โดยจัดการเรียนการสอนทุกๆ วันจันทร์ถึงศุกร์ สัปดาห์ละ 5 วัน เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. และยังมีชมรมเสริมความรู้ทั้งนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และ ศิลปประดิษฐ์ ให้เด็กๆ ได้ซึมซับรับความเป็นไทยเป็นพหุวัฒนธรรมอย่างเต็มที่และลึกซึ้ง ตอนทางโรงเรียนยังเปิดรับ สมัครเรียนทุกวัน สนใจก็ไปสมัครเรียนกัน หรือติดต่อขอรายละเอียดที่โทร 818-445-6366


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ “วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ชมการรำอวยพรของคณะครู นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

ทั้งนี้โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ รับสมัครนักเรียน อายุตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป เพื่อเรียนภาษาไทย ดนตรีไทย-ล้านนา นาฏศิลป์ไทย-ล้านนา ภาคฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) และภาคปรกติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามได้ที่ วัดพระธาตุตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ