ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 12 ตุลาคม 2556

เหลือเวลาเพียง 2 สัปดาห์ ก็จะเป็นวันออกพรรษาแล้ว คือวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ตรงกับวันพระกลางเดือน 11 ซึ่งวันดังกล่าว พระพุทธทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ทั้งมวลทำสังฆกรรม "ปวารณา" แทนสังฆกรรม "ฟังพระปาฏิโมกข์" ตรวจสอบพระวินัยบัญญัติ ซึ่งกระทำ กันทุกๆ วันพระกลางเดือนและสิ้นเดือน การทำปวารณากรรม คือ ยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน หมายถึงยอมมอบตน ให้สงฆ์ กล่าวตักเตือนในข้อบกพร่องที่ภิกษุทั้งหลายได้เห็นได้ยิน หรือมีข้อสงสัย ด้วยจิตเมตตา เพื่อจักได้สำรวมระวังปรับปรุงแก้ไขตนเอง เพื่อ ความเจริญของพระธรรมวินัย และความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน

วันรุ่งขึ้นหลังออกพรรษา 1 วัน คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จะมีการทำบุญตักบาตร นิยมเรียกว่า "ตักบาตรเทโว" หรือ "ตักบาตร เทโวโรหณะ" หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ตักบาตรดาวดึงส์" เชื่อว่าเป็นการทำบุญตักบาตรถวายการต้อนรับพระพุทธองค์เสด็จลง จากดาวดึงส์เทวโลก หลังจากเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนดาวดึงส์เทวโลก ทรงแสดงอภิธรรมโปรดเป็นเวลา 3 เดือน แล้ว เสด็จกลับสู่มนุษย์โลกที่เมืองสังกัสสนคร พุทธบริษัทไปรอใส่บาตรเป็นจำนวนมาก เมื่อพระพุทธองค์เสด็จลงมาจึงเข้าไปใส่บาตร พร้อมๆ กัน บางคนไม่สามารถเข้าถึงได้ก็โยนอาหารลงไปในบาตร จนกลายเป็นคตินิยมต่อๆ มาว่า เมื่อจะทำบุญตักบาตรในวัน เทโวโรหณะ ต้องใส่บาตรด้วยข้าวต้มมัด หรือข้าวต้มลูกโยน จึงจะสอดคล้องกับวันดังกล่าว และจะได้บุญได้อานิสงส์มหาศาล

สำหรับวัดไทยแอล.เอ. จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันเทโวโรหณะ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 โดยเริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาโดยพร้อมเพรียงกัน

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมงาน ทอดกฐินพระราชทาน และงานลอยกระทงวัดไทยฯ ซึ่งกำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 โดย คุณบุญส่ง อนันตสุคนธ์ นักธุรกิจใจบุญ เป็นประธานจัดงานและเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน คุณไอด้า ยุพินพักตร์ เดโชภาส เป็นประธานลอยกระทงและประกวดนางนพมาศ และ คุณมานิดา วิศิษฐ์ศรี เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารกฐินนั้น โดยเฉพาะแผนกอาหารและสินค้าพื้นเมือง ในส่วนขอบบูธอาหารนั้นเต็มหมดแล้ว ยังเหลือบูธสินค้าพื้นเมืองอีกไม่มากนัก บรรดาพ่อค้าแม่ขายที่สนใจขอเชิญติดต่อจองบูธได้ตลอดเวลา โดยติดต่อได้ที่ พระอาจารย์เยือนศรัณย์ จันทโชโต โทร. 818-287-1735 และที่ ท่านณัฐพงษ์ ปัญญาวชิโร 818-571-6614

ในส่วนของการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ปีการศึกษา 2556-57 โดยเปิดเรียนมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้น โดยเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว คณะครูอาสาฯ ได้ร่วมใจกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กๆ นักเรียนทุกระดับชั้น ณ บริเวณเต๊นท์ลานวัดไทย ได้รับกระแสตอบรับจากผู้ปกครองในระดับที่น่าชื่นใจ ผู้ปกครองหลายท่านแสดง ความชื่นชมในความอดทนและความพยายามของคณะครู ที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการสอนเด็กๆ ลูกหลานไทย จนมีผลงานออกมาโชว์ ให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมกันทั่วหน้า นับเป็นจุดเริ่มต้นที่เสริมสร้างกำลังใจให้คณะครูอาสาฯ ของเรามีพลังสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เด็กๆ ของเราอย่างไม่สิ้นสุด ขอได้โปรดติดตามผลงานของครูอาสาฯ ของเราต่อไป


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “งานทำบุญออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะ” ในวันอาทิตย์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watchinohills.org E-mail: watchino18@gmail.com และในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.30 น. เปิดบริการตลาดขายอาหารคาว-หวาน เพื่อหาทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายของวัด ส่วนในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทางวัดขอเชิญร่วมเป็นประธานแจ้งความประสงค์เป็นประธานทอดผ้ากฐินสามัคคี-ประเพณีลอยกระทง ติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ข้างต้น