ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 13 สิงหาคม 2559

การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 โดยโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดส่งคณะครูอาสา 11 ท่าน มี อ.ปิ่น ดร.ปิยานี จิตร์เจริญ จากสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้า ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและปลุกจิตสำนึกเด็กๆ เชื้อ สายไทยจำนวน 114 คน ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน เป็นต้นมานั้น ได้ก้าวเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายแล้ว โดยคณะครูอาสาร่วมใจกันจัดกิจกรรม “สัปดาห์วิชาการ” ภายใต้แนวคิด “ตลาดนัดความรู้” เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงานของลูกๆ ตน เองในแต่ละชั้นเรียน ซึ่งกิจกรรมสัปดาห์วิชาการนี้จะดำเนินไปถึงวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม เป็นวันสุดท้าย จบด้วยการมอบ รางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นแต่ละชั้นเรียน ขอเชิญผู้ปกครองไปร่วมแสดงความยินดีเป็นกำลังใจให้ลูกหลานของ ตนโดยพร้อมเพรียงกัน การมอบรางวัลจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

รุ่งขึ้นวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม เป็นวันมอบสัมฤทธิบัตรเหมือนดังที่เคยปฏิบัติกันมาทุกปี แต่ปีนี้มีกรณีพิเศษ คือ ประธานที่ ให้เกียรติเดินทางมามอบสัมฤทธิบัตร คือ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งท่านได้เลื่อนตำแหน่งได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตการทำงานของ ท่าน และในฐานะที่ท่านช่วงที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ท่านได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและยกระดับโครง การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศฯ ทำให้การดำเนินงานของโครงการฯ เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น และ ท่านยังได้สนับสนุนกิจกรรมของวัดไทยฯ อย่างดียิ่ง โดยเฉพาะเป็นผู้ริเริ่มโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล หาทุนสร้างศูนย์ ปฏิบัติธรรมวัดไทยฯ โดยรวบรวมเงินได้เป็นจำนวน 1,040,000.00 บาท มอบให้ ผศ.กวิสรา รัตนากร และ อ.ธนยส พุทธพงษ์ เป็นผู้แทนมาทอดถวายในงานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา

คณะวัดไทยฯ โดยคณะสงฆ์ กรรมการวัดและครูอาสาโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ จึงพร้อมใจกันจัดงานพิธีฉลองตำแหน่ง รองอธิการบดีเป็นกำลังใจให้ท่านมีความเข้มแข็งในการทำงานยิ่งขึ้น โดยจะจัดพิธีฉลองในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือและนิสิตเก่าจุฬาฯ ท่านผู้ปกครองทุกท่านไปร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดีตามวันและเวลาดังกล่าว ส่วนพิธีมอบสัมฤทธิบัตรจะเริ่มเวลา 13.15 น. หรือบ่ายโมงสิบห้านาที เป็นต้นไป ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วมพิธีกันโดยพร้อมเพรียงกัน

รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 วัดไทยฯ โดยคณะครูอาสา ร่วมกับสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ โดย คุณกิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาสตรี พร้อมใจกันจัดพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา “84 พรรษามหาราชินี” โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ด้วยการบริการโรงทานอาหารไทยจากสมาคมชมรมต่างๆ หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. เป็นพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณธานี แสงรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธาน นำถวายพระพรวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นจะเป็นการวางพานดอกไม้ของผู้แทน สมาคมชมรมต่างๆ แล้วร่วมใจน้อมเกล้าฯ ร้องเพลงสดุดีมหาราชาถวายพระพร ขอเชิญผู้แทนทุกองค์กรไปร่วมพิธีถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน

ในส่วนของงานวันแม่แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิธีเริ่มขึ้นหลัง จากพิธีถวายพระพรเสร็จสิ้นแล้ว นอกเหนือจากคัดเลือกผู้ปกครองซึ่งพิจารณาจากการที่ลูกๆ มีอัธยาศัยขยันหมั่นเพียร มีมารยาทเรียบร้อย และช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนทุกระดับชั้น เข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ และดอกมะลิ สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติแล้ว คณะกรรมการได้คัดเลือกคุณแม่ดีเด่นชุมชนไทยเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิด ชูเกียรติเป็นจำนวน 6 ท่าน คือ คุณกิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ คุณจุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ ติเวช นายกสมาคมไทยปักษ์ใต้ คุณรัชดา คุณาธรรม คุณจิตรา คำสะอาด คุณตุ๊กตา มาร์ และ คุณอักษราภัค เกตุทอง ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

สำหรับเจ้าภาพโรงทานวันแม่แห่งชาติ ขอประกาศอนุโมทนาดังต่อไปนี้ คือ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สมาคมไทยปักษ์ใต้ สมาคมไทยล้านนา คุณสุและเพื่อนๆ (น้ำชา-กาแฟ) คุณศุภณา จิระชีวี (บริการโรตีเลิศรส) ร้านอาหาร "น้อง" ร้านอาหาร "จิตลดา" สมาคมอีสาน สมาคมไทยปักษ์ใต้ คุณสมศรี เลิศวิชชุหัตถ์ คณะแม่ๆ วัดไทย คุณณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สมาคมนวดไทยและสปา แห่งสหรัฐอเมริกา สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ (ขนมจีน น้ำเงี้ยว น้ำยาป่า) กลุ่มสืบสานวัฒนธรรมชาวเหนือ (เต้าฮวยนมสด) และมูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา (น้ำแข็งใส) ขอให้เจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และ เจริญงอกงามในธรรมตลอดกาล


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “งานบุญสลากภัต-บุญข้าวสาก-ตานก๋วยสลาก-ชิงเปรต” วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายสลากภัต ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ ทางวัดเตรียมสลากภัตไว้ให้บูชาสำหรับท่านสาธุชนผู้ไม่ได้นำมา สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วัดสุทธาวาส จะจัดพิธีทำบุญสารทไทย ทำบุญอุทิศบรรพชน ทอดผ้าป่าสร้างโรงทาน ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 นี้ จึงขอเชิญสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, http://www.suddhavasa.org/