ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 7 ธันวาคม 2562

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ทำบุญทักษิณานุปทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วันที่ 9-16 ธันวาคม 2562 ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดสุทธาวาส นำปฏิบัติโดย พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. ขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว 31 ท่าน

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 วัดสุทธาวาส ได้จัดงานสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทำบุญเนื่องในวันพ่อ โดยมี คุณชญาดา เลาหโรจน์ และคุณจีนา กู๊ดแมน เป็นเจ้าภาพ ในงานได้มีการทำบุญตักบาตร คณะสงฆ์นำโดยพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ การแสดงกัณฐ์เทศน์เกี่ยวกับคุณของบุพการี และการนำเสนอพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระปลัดสุนทร ธมฺมทีโป พิธีจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างสมพระเกียรติ ทั้งนี้ ขออนุโมทนาไปยังเจ้าภาพโรงทาน ประกอบด้วย ร้านไทยสะเต๊ะ บาบีคิว (คุณแสงดี อารมย์ดี,คุณอัมพร สมวรรณ), ร้าน THAI Dawn (คุณธนู คุณดลฤทัย จิตมโนวรรณ), คุณสุบัน รักศรี ,ร้าน Thai Coconut Restaurant by Kozy Korner (คุณนฤมล หงษ์ทอง), คุณสุชาติ คุณรัตนาภรณ์ แดงประเสริฐ, คุณอ้อมใจ อุ่นผดุงรัตน์, คุณธาดา Clark และคณะและร้าน Thai Dimond Bar B.Q. เจ้าภาพดอกไม้โดยคุณจีรพันธ์ บุญยาปนสาร ผู้จัดดอกไม้โดย คุณพึงใจ หงส์รัตน์ ครูชลธาร มีลา และครูธนาคาร พรมใย ทั้งนี้ขออนุโมทนาไปถึงยังอุบาสก อุบาสิกา ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทธาวาส ผู้มาร่วมงานทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเสมอมา

โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทธาวาส ได้จัดกิจกรรมวันพ่อ โดยร่วมกับทางวัดสุทธาวาส ในเวลา 13.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2562 มีเด็กหญิงรัดเกล้า พรหมถาวร เป็นตัวแทนนักเรียนออกมากล่าวความรู้สึกหัวข้อ "ซุปเปอร์แมนของลูก" ฝึกซ้อมโดย ครูชลธาร มีลา และตัวแทนผู้ปกครอง(คุณพ่อ) คุณ Christopher Rokas ได้มากล่าวถึง"ความรู้สึกของผู้ชายชื่อพ่อ" สร้างความประทับใจให้แขกผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ตามด้วยกิจกรรมดอกไม้ให้พ่อ นักเรียนทุกคนเตรียมดอกไม้มากราบและมอบให้กับคุณพ่อของตนเอง อันเป็นการสร้างคุณลักษณะอังพึงประสงค์ในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณให้กับนักเรียน


.................ซุปเปอร์แมนของลูก..................
"เป็นแสงแดด อบอุ่น ในยามหนาว
เป็นเมฆขาว หมดจด แสนสดใส
เป็นผ้าห่ม หอมกรุ่น อันอุ่นไอ
เป็นผู้ให้ ชีวิต จิตวิญญาณ
เป็นหัวหน้า ครอบครัว ตัวแทบขาด
เป็นอำนาจ สร้างพลัง อย่างกล้าหาญ
เป็นแสงไฟ เป็นสายน้ำ เป็นลำธาร
เป็นลมปราณ เลี้ยงกายใจ ให้มั่นคง"
..........................................ชลธาร มีลา