ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 24 ตุลาคม 2558

คณะวัดไทยแอล.เอ. โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญแก่ คุณแม่ละมุล (หิรัญสมบูรณ์) Dull ที่มีจิตกอปรด้วยกุศลศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 50,000 เหรียญ (ห้าหมื่นเหรียญสหรัฐ) เป็นทุนในการก่อสร้าง “ศูนย์ปฏิบัติ ธรรมวัดไทยลอสแองเจลิส” โดยถวายผ่านหลวงพ่อใหญ่เมื่อบ่ายวันอังคารที่ผ่านมา เป็นผู้ศรัทธาท่านแรกหลังจากที่คณะ กรรมการบอร์ดชุดใหม่ประกาศเจตนารมณ์ก่อสร้างต่อจากบอร์ดชุดที่แล้ว โดยเพียงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์ศิลปะและ วัฒนธรรมไทย” เป็น “ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยลอสแองเจลิส”

โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติธรรมหลังหนี้ เป็นอาคาร ๔ ชั้น ๒ ชั้นบนจัดเป็นห้องโล่ง ห้องชั้นบนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมโดย เฉพาะ ส่วนห้องชั้นล่างเป็นสถานที่ทำกิจกรรมทั่วไป โดยแต่ละห้องสามารถบรรจุคนได้ ๖๐๐ คน มีที่จอดรถใต้ดิน ๒ ชั้น สามารถจอดรถได้ ๒๐๐ คัน ก่อสร้างบนเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ (ผนวกกับพื้นที่ว่างเดิมที่มีอยู่ ๒ ไร่) ตั้งอยู่บริเวณมุมถนนใหญ่ สามารถสัญจรเข้าออกสะดวกได้สองทาง หากอาคารนี้แล้วเสร็จจะมีความโดดเด่นสง่างามสามารถเห็นชัดเจน เพราะตั้ง อยู่มุมถนนรอสโกกับโคลด์วอเตอร์สะดวกต่อการใช้สอยมาก

คุณแม่ละมุล ดัลล์ เดินทางมาประกอบสัมมาชีพที่นครลอสแองเจลิส เมื่อปี 1978 เป็นอุบาสิกาที่มีศรัทธามั่นคงต่อพระพุทธ ศาสนา และวัดไทยฯ มาตลอด โดยเฉพาะช่วงที่ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร เป็นเจ้าอาวาส ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มี การเรียนการสอนภาษาไทยภาคฤดูร้อน คุณแม่ละมุลได้ส่งหลานสาว ลัคกี้ หิรัญสมบูรณ์ เข้ามาเรียนภาษาไทยจนสามารถอ่าน และเขียนได้ ได้เข้ารับราชการเป็นทหารอเมริกัน และได้นำเอาภาษาไทยไปใช้เป็นประโยชน์ แม่ละมุลจึงสนับสนุนกิจกรรมของวัดไทยตลอดมา โดยในการซ่อมแซมอาคารเรียนล่าสุดเมื่อประมาณ 10 มาแล้ว แม่ละมุลได้บริจาคเงินจำนวน 10,000 เหรียญ (หนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐ) เป็นทุนในการซ่อมแซมด้วย

นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการวัดไทยฯ เมื่อค่ำวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา คุณระยอง-กัญญา แสงนิล ได้ปวารณาแจ้ง เจตจำนงขอบริจาคเงิน จำนวน 10,000 เหรียญ (หนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐ) เป็นทุนในการก่อสร้างศูนย์นี้ด้วย ท่ามกลางเสียงปรบ มือให้กำลังใจและอนุโมทนาบุญของที่ประชุมทั่วหน้า

สลากภัต บุญพิธีถวายไทยธรรมอันควรแก่สมณบริโภค แด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษา ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งพระครูปลัด ขวัญชัย ธัมมวโร ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์วัดไทยฯ เป็นพระภัตตุทเทศก์ จัดบุญพิธีนี้ขึ้น โดยกำหนดงานพิธีในวัน อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม นี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ญาติโยมสาธุชนผู้ศรัทธาสามารถแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพได้ ทุกเวลา ติดต่อขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เบอร์ 818-780-4200 หรือที่พระครูปลัดขวัญชัย โทร. 818-284-7398

“สลากภัต” เป็นชื่อเรียกบุญพิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจาก ผู้ศรัทธา ถวายเพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัด และไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ การถวายสลากภัต จึงนับเนื่องว่า เป็นการถวายสังฆทานที่มีอานิสงส์มากอีกวิธีหนึ่ง เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ที่จับสลากได้ย่อมเท่ากับ ถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด เพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้ นอกจากนั้น สลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่ง เดียวกันแก่คณะสงฆ์ด้วย


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญงานออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com

และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน-งานประเพณียี่เป็ง ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จึงขอเรียนเชิญร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน และร่วมบริจาคถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย ติดต่อประกวดเทพียี่เป็ง คุณใหญ่ (ร้านภูเขา) 323-599-8609 สุรภี พุกดำ 626-384-4929 ตุ๊กตา มาร์ 310-430-2040


นฤมล หงษ์ทอง พร้อมคณะเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยเสด็จพระราชกุศล และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างลิฟต์ขึ้น-ลง รัตนอุโบสถศาลา ในวันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495