ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 29 กันยายน 2561

วัดไทยแอล.เอ. จัดงานฉลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) ให้ อ.กังวาล เกิดผล หัวหน้าแผนกนาฏศิลป์ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ และรางวัลเสาเสมาธรรมจักรพระราช ทานให้ นายทองหล่อ โพธิ์แดง และนายสมนึก ธาระ กรรมการบริหารวัดไทย 7 ตุลาคมนี้

ในโอกาสที่ อ.กังวาล เกิดผล หัวหน้าแผนกนาฏศิลป์ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ได้รับ พระราชทานเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) โดยได้เข้ารับ พระราชทาน ณ ทำเนียบกงสุล ใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 และ นายสมนึก ธาระ กรรมการบริหารวัดไทยฯ ได้เข้ารับพระ ราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธ ศาสนา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่าง ประเทศ โดยได้เข้ารับพระราชทานเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจัดฉลองให้ นายทองหล่อ โพธิ์แดง กรรมการบอร์ดของ วัด ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปีพุทธศักราช 2557 ด้วย

คณะสงฆ์ และกรรมการวัดรู้สึกซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ถือเป็นเกียรติและความสง่างามสำหรับ วัดไทยฯ อย่างยิ่ง จึงพร้อมใจกันจัดงานพิธีฉลองเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดี เชิดชูเกียรติเป็นแบบ อย่างที่ดีงามของอนุชนรุ่นต่อไป กำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. หรือ 9 โมงครึ่ง เป็นต้นไป โดยท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส คุณโกศล สถิตธรรมจิตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมในงานก็จะประกอบ ด้วยพิธีทำบุญตักบาตรโดย อ.กังวาล เกิดผล คุณทองหล่อ โพธิ์แดง และ คุณสมนึก ธาระ ร่วมใส่บาตรกับพี่น้องไทย จากนั้นก็เป็นพิธีแห่เครื่องราชฯ และเสาเสมาธรรมจักร แล้วขึ้นไปประกอบพิธีบนอุโบสถศาลา

ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อ่านประกาศเชิดชูเกียรติ พระสงฆ์สมณศักดิ์และ ฐานานุศักดิ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา และ เจริญพระพุทธมนต์ ท่านกงสุลใหญ่กล่าวสุนทรพจน์ แสดงความยินดี แล้ว หลวงพ่อใหญ่ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคล วิเทศ มอบของที่ระลึกแล้วแสดงสัมโมทนียกถา และนำพระสงฆ์แสดงอนุโมทนา กถา จบแล้วเป็นการแสดงนาฏศิลป์ อวยพรของแผนกนาฏศิลป์ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ

รายการสุดท้าย แขกผู้มีเกียรติร่วมมอบดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความยินดีตามลำดับ เป็นอันเสร็จพิธี ขอเชิญชวน ท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันของอาจารย์กังวาล ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายของ คุณทองหล่อและคุณสมนึก เข้าร่วมพิธีตามวันและเวลาดังกล่าว เพราะถือเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิต และเป็นการ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ในฐานะที่ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดและเด็กๆ กำลังสำคัญของวัดและชุมชน มาเป็นเวลานานด้วย


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล งานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทำบุญวันออกพรรษา-เทโวโรหณะ ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา บังสุกุลอุทิศ ถวายผ้าป่าสามัคคี ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วัดสุทธาวาส แคลิฟอร์เนียขอเชิญพุทธศานิกชน ฟังเทศน์มหาชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 กัณฑ์มหาชาติเวสสันดรชาดก โดยสามารถรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และบริจาคผลไม้มงคล เพื่อจัดสถานที่เป็นป่าหิมพานต์ที่อุดมสมบูรณ์

พร้อมด้วยเชิญร่วมบำเพ็ญบุญออกพรรษาและตักบาตรเทโว มีกิจกรรมฟังเทศน์รักษาศีล ถวายสังฆทาน ตักบาตรเทโว โรงทานอาหารการกุศล ทำบุญให้ทาน ตักบาตรพระประจำวันเกิด พิธีทอดผ้าป่า และ ตลาดอาหารการกุศล โดยมี คุณเชสเตอร์ Algoe คุณสุภาพร นันทนเมธี เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทาน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 a.m. – 02.30 p.m.