ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 22 กรกฎาคม 2560

คณะวัดไทยแอลเอ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ คณะสงฆ์และกรรมการวัด ขอเจริญพรเชิญศิษยานุศิษย์ และท่านที่เคารพนับถือ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 50 วัน อุทิศถวาย “หลวงตา” พระครูเกษมศาสนวิเทศ อดีตรองเจ้าอาวาสวัด ไทยฯ วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หลวงพ่อใหญ่นำพระสงฆ์ทั้งวัดสวดพระพุทธมนต์และสวด ธรรมนิยามสูตร พิธีทักษิณานุปทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้งวัด เป็นเสร็จพิธี

เทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2560 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 นั้น นอกเหนือจากเพิ่มการทำวัตรสวดมนต์เป็น 4 เวลา ดังที่ประชาสัมพันธ์ไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว ทุกๆ วันอาทิตย์เวลาบ่าย 2 โมง เป็นต้นไป วัดไทยฯ ของเราได้จัด “เทศน์มหาชาติ” คือ การพรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสของ พระเจ้า สุทโธทนะแล้วเสด็จออกผนวชบำเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลก โดยแบ่งการเทศน์ออกเป็นตอนๆ เรียกว่า “กัณฑ์” เป็นจำนวน 13 กัณฑ์ โดยเริ่มเทศน์เป็นกัณฑ์แรกในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม เป็นต้นมา

เป็นที่ยอมรับกันว่า ประเพณีการเทศน์มหาชาติ จัดเป็นการทำบุญที่มีความหมายสำคัญและเป็นที่นิยมของชาวพุทธไทยมาตั้งแต่ สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องราวพระชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งยวดที่ ยากยิ่ง จึงเรียกว่า “มหาชาติ” เป็นมหากุศลที่เตือนบุคคลให้ม้อมรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญอันมีการเสียสละความเห็นแก่ตัวเพื่อประ โยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นสำคัญ เป็นการสอนให้คนรู้จักทำความดี รู้จักการทำบุญ บริจาคทานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นสำคัญ นอกจากนั้นยังเชื่อกันว่า การฟังเทศน์มหาชาติจะได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ 5 ประการ คือ

1. จะได้เกิดมาในยุคศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคต

2. เมื่อดับขันธ์จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร

3. จะไม่เกิดในอบาย (ไม่ตกนรก) เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว

4. จะเป็นผู้มั่งมีลาภยศ สรรเสริญ ไมตรี และมีความสุข และ

5. เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนา จะได้รับมรรคผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

สำหรับวัดไทยฯ วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคมนี้ จะเป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 3 คือ กัณฑ์ทานกัณฑ์ เป็นการพรรณนาถึงการที่พระ เวสสันดรทรงบริจาค “สัตสดกมหาทาน คือ การบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่เป็นทานอย่างละ 700 ก่อนเสด็จออกจากนครสีพี พระมหาประเวช ปัญญาวชิโร เป็นองค์แสดง คุณเพลินจิตร วัฒนวรรณ คุณอุษา เฉลาภักตร์ และเพื่อน ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพ เริ่มเทศน์เวลา 14.00 น. หรือบ่าย 2 โมง ขอเชิญไปร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพกันได้ตามกำลังศรัทธา


30 กรกฎาคม 2560 วัดสุทธาวาสจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส เป็นประธานฝ่ายบ้านเมือง งานเริ่มเวลา 10.00 น. เสร็จพิธี 11.20 น. จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมงานพิธีสำคัญดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญวันแม่ ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณแม่ชีสวาท หงส์รัตน์ คุณชุติมา เจ้า และคุณจีน่า ปรีชา นายกสมาคมแห่งแคลิฟอร์เนียใต้ เป็นประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org

วัดสุทธาวาสเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ที่สนใจเรียนภาษาไทย และพระพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ ผู้ปกครองท่านใดสนใจนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส เริ่มสมัครและแจ้งความประสงค์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเดือน สิงหาคม 2560 นี้ โดยคณะครูจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญวันแม่ วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ชม-ฟัง ดนตรีไทย ของคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com