ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 23 พฤศจิกายน 2562

วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญสาธุชนร่วมฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์มัทรี แสดงธรรมโดย พระปลัดสุนทร ธมฺมทีโป ณ รัตนอุโบสถศาลา ชั้น 2 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ตั้งแต่เวลา 12.30 -02.00 p.m. นำโดย คุณจันทนี Waipara เป็นเจ้าภาพ

ขอเชิญสาธุชนร่วมสร้างศาลาโรงทาน วัดสุทธาวาส -ขณะนี้กำลังดำเนินการรวมพื้นที่เป็นแปลงเดียวกัน เพื่อจะได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป

วันที่ 9-16 ธันวาคม 2562 ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดสุทธาวาส นำปฏิบัติโดย พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. รับไม่เกิน 30 ท่าน ขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว 21 ท่าน