ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 21 กุมภาพันธ์ 2557

ประชุมคณะสงฆ์วัดไทยฯ ประจำเดือน ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหารวัดไทยฯ เมื่อค่ำอาทิตย์ที่ผ่านมา “หลวงตา” พระครูเกษมศาสนวิเทศ รองเจ้าอาวาสวัดไทยฯ ได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณ พระเทพมงคลวิเทศ ซึ่งเดินทางกลับเมืองไทยในค่ำเดียวกัน ให้เป็นประธานการประชุม พระครูศรีธรรมานุสิฐ (ทรงชัย) เลขานุการวัด ดำเนินการประชุม คณะสงฆ์วัดไทย กรรมการฝ่ายฆราวาสเข้าร่วมประชุมพร้อมหน้า พิจารณาเกี่ยวกับ การเตรียมงานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยฯ ประจำปี 2558 ซึ่งปีนี้กำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 เมษายน 2558 หลังงานสงกรานต์ไทยนิวเยียร์เฟสติวัลที่ไทยทาวน์ 1 สัปดาห์ เหมือนทุกปีที่ผ่านมา

สำหรับปีนี้ วัดไทยฯ ได้รับเกียรติจากคนใจบุญประจำชุมชนไทยของเรา บุญส่ง อนันตสุคนธ์ ให้เกียรติเป็นประธาน จัดงานเทศกาลสงกรานต์ โดยมี อักษราภัค เกตุทอง แห่งร้านเสื้อผ้าไทยประยุกต์ “เดอะภูเขา” ย่านฮอลลี่วูด เป็นประธานกองประกวดเทพีสงกรานต์ ไอด้า ยุพินพักตร์ เตโชภาส เป็นประธานผ้าป่าสามัคคีบริวารสงกรานต์ พูนสิน สุทธิสาร และ วราภรณ์ เกษมศิลป์ สองศรีพี่น้องจากสมาคมอิสาน ช่วยกันเป็นประธานประกวดมิสซิสสงกรานต์ ซึ่งทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงระเบียบการปฏิบัติ การเตรียมความพร้อม และรางวัลต่างๆ ที่จะมอบให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดทุกคน รายการนี้ “คุณใหญ่” จัดเต็ม

แจ้งจากแผนกตลาดอาหารไทยและสินค้าพื้นเมือง ในงานเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ท่านพระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ หรือท่าน สุมนะ วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. หรือ 9 โมงเช้าเป็นต้นไป ทางแผนกเปิดรับสมัครจองบูธสินค้า พื้นเมืองแล้ว พ่อค้าแม่ขายท่านใดสนใจก็ไปสมัครกันได้ หรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ท่านสุมนะ โทร 818-942-4054

ในส่วนของผู้ศรัทธาแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยแด่พระธรรมทูตทั่วโลกที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สมัยสามัญครั้งที่ 39 และร่วมงานฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพ ถวายหลวงพ่อใหญ่เจ้าอาวาสวัดไทยฯ พระเทพ มงคลวิเทศ ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2558 นั้น ณ สัปดาห์นี้มีผู้แจ้งความจำนวนรวมทั้งสิ้น 287 เจ้าภาพแล้ว และ ขอประกาศอนุโมทนาผู้แจ้งความจำนงเพิ่มเติมต่อจากครั้งที่แล้ว คือ สุชาติ-ทิพวรรณ จันทร์เจริญพร $200 ช้องมาศ เครือโสภณ $200 คริสต้า สัณหภักดี $200 ทองหยาด ชื่นบาน $200 เอกลักษณ์ พิสุทธิประกร และ $200 จิตรา คำสะอาด $200 พันธุ์ศักดิ์-สิริวรรณ ส่งไพศาล $200 เฉลิมศรี หาญชนะ $200 เศรษฐพรรณ ยูวะเวส $200 พิศิษฐ-ศศิธร ปฏิคมานันท์ $200 ชาลี-อารีย์ เชยโสภณ $200 วันดี-แวนด้า ปฐมฤทธิ์ $200 ทรงพล-วัฒนา เกียรติพิริยะ $200 กิตติคุณ-ปณิจธ์สรา เฮงธนไพบูลย์ $200 ดนัย เงาจีนานันท์ $500 Perin Price $200 วิไลวรรณ-วิภาวีร์ มีวงศ์ $200 Grandma Thai Kitchen $500 วรนุช นิ่มนวลสกุล $200 วิไล ทางธรรม $200 วงเดือน ฮะแสวง $200 ตระกอนแก้ว สังข์ชัย $200 ครอบครัว “จิวตระการ”$200 Joanne Levesque $200 กมล-นภาภรณ์ กันติรัตนาวงศ์ $200 เปรมฤดี วิทมอร์ $200 พิมพา นนทวานิช $200 รสสุคนธ์ แสนสระดี $200นิคม-ทิพย์รัตน์ เหมทานนท์ $200 สมควร-สุกัญญา บำรุง $200ขอให้ประสบสุขสิริสวัสดิ์ และเจริญในธรรมตลอด กาลเป็นนิตย์ เทอญฯ


22 กุมภาพันธ์ 2558 Mrs. Visakha Truong พร้อมครอบครัว ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันมาฆบูชา และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุน “สร้าง Parking Lots 83 คัน ” ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่โทร: (951) 360-3795, 360-3495

12-14 พฤษภาคม 2558 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จัดสอบบาลีสนามหลวงเป็นครั้งแรก ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส ขอเชิญสาธุชนร่วมถวายภัตตาหารและน้ำดื่มแด่พระที่ร่วมเข้าสอบ ประมาณ 100 รูป ในเวลา 10 : 30 AM. ในวันและเวลาดังกล่าว