Inside Dara
“เจ เจตริน” ไม่ต้านสินค้า EU – USA ควรต้านสินค้าพวกโกงชาติมากกว่า

“เจ เจตริน” ตอกเจ็บ กรณีคนด่าส่งลูกไปซัมเมอร์ที่อังกฤษไม่ร่วมกันต่อต้านยุโรปกับอเมริกา เผยเป็นแค่เรื่องการเมืองคนยุโรปอเมริกาก็ไม่มีใครต่อต้านคนไทย แต่ถ้าใครจะต่อต้านก็ทำได้เพราะเป็นเรื่องชาตินิยมถึงไม่มีเหตุการณ์ทางการเมืองก็ทำได้ ยันใช้สินค้าทั้งสองประเทศต่อไปแนะควรไปต่อต้านไม่ใช้สินค้าและบริการของพวกโกงชาติทำลายชาติจะดีกว่า

เป็นเรื่องเลยทีเดียวหลัง “เจ เจตริน วรรธนสินธ์” โพสต์ภาพส่งลูกชายไปเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ ก็เลยโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ร่วมกันต่อต้านแบนสินค้าของยุโรปและอเมริกาที่แสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่เอาการบริหารของทหาร งานนี้เจเลยขอตอบกลับแซ่บๆ ว่า คนไทยต้องขายรถยุโรปทิ้งกันทั้งประเทศ เลิกเล่นเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ งั้นเหรอ และต้องไล่ฝรั่งกลับไหม แต่หากใครจะต่อต้านก็ไม่ผิดเพราะถึงไม่มีเรื่องการเมืองเกิดขึ้นก็สามารถทำได้ถ้ามีความเป็นชาตินิยมสูง

พร้อมทั้งกล่าวว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการลดความสัมพันธ์ของยุโรปอเมริกาต่อไทยนั้น มีคนที่อยู่เบื้องหลังไม่มาก รวมถึงพวกไม่รักชาติ เผยคนยุโรปอเมริกาก็ไม่มีใครต่อต้านทหารไทยเพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องการเมืองและยังคงเดินทางมาเที่ยวเมืองไทย และยืนยันว่ายังจะใช้รถยุโรป เล่นเฟซบุ๊ก ฯลฯ ต่อไป และควรหันไปต่อต้านเลิกใช้สินค้าและบริการของพวกโกงชาติทำลายชาติจะดีกว่า