Inside Dara
ประกัน’สรยุทธ’2ล้าน ห้ามออกนอกประเทศ

ศาลอาญาพิพากษา จำคุก 13 ปี 4 เดือน “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” คดีจ่ายเช็ค กว่า 7 แสนบาท จูงใจพนักงาน อสมท ปิดบังบริษัทไร่ส้มโฆษณาเกินเวลา

คดีนี้อัยการยื่นฟ้อง นางพิชชาภา เอี่ยมสะอาด อดีตพนักงานจัดทำคิวโฆษณาของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท ไร่ส้ม จำกัด โดย นางสาวอังคนา วัฒนมงคลศิลป์ และนางสาวสุกัญญา แซ่ลิ่ม ในฐานะ กรรมการผู้จัดการบริษัทไร่ส้ม นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการข่าวชื่อดัง และกรรมการผู้จัดการบริษัทไร่ส้ม และนางสาวมณฑา ธีระเดช เจ้าหน้าที่ บริษัทไร่ส้ม เป็นจำเลย 1 ถึง 4 ฐานผิดตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ

กรณีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 ถึง 28 เมษายน 2549 นางพิชชาภา จำเลยที่ 1 พนักงานจัดทำคิวโฆษณาของ อสมท ได้จัดทำคิวโฆษณารวมในรายการ “คุย คุ้ยข่าว” ใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต ไม่รายงานการโฆษณาเกินเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าโฆษณาเกินเวลา จาก บริษัท ไร่ส้มฯ จำนวน 17 ครั้ง ทำให้ อสมทฯ เสียหาย กว่า 138 ล้านบาท และยังได้เรียกรับเอาเงินกว่า 7 แสนบาท เพื่อตอบแทนที่ไม่รายงานการโฆษณา

ศาลพิเคราะห์สัญญาร่วมดำเนินรายการ แล้วเห็นว่าถ้ามีการโฆษณาเกินเวลา บริษัทไร่ส้ม จะต้องชำระเงิน และบริษัทไร่ส้ม ไม่มีสิทธิโฆษณาเกินเวลา ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลปกครอง ได้วินิจฉัยแล้วว่าบริษัทไร่ส้ม ไม่มีสิทธิ ขอคืนค่าส่วนลดโฆษณา และต้องชำระค่าโฆษณาส่วนเกินเวลาด้วย และหลังเกิดเหตุ อสมท ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งมีผลสอบตรงกันว่ามีการโฆษณาเกินเวลา และบริษัทไร่ส้ม มีการจ่ายเช็ค 6 ครั้ง ให้กับ นางพิชชาภา จำเลยที่ 1 กว่า 7 แสนบาท

เห็นว่าเป็นการจูงใจให้ไม่รายงานการโฆษณาเกินเวลา ทำให้หน่วยงานของรัฐ ได้รับความเสียหาย นางพิชชาภามีความผิดตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ส่วนบริษัทไร่ส้ม นายสรยุทธ และ นางสาวมณฑา จำเลยที่ 2 ถึง 4 มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน

พิพากษาจำคุกนางพิชชาภา จำเลยที่ 1 เป็นเวลา 30 ปี ปรับบริษัทไร่ส้ม จำเลยที่ 2 เป็นเงิน 1 แสน 2 หมื่นบาท ส่วนนายสรยุทธ และนางสาวมณฑา จำเลยที่ 3 และ 4 จำคุกคนละ 20 ปี แต่การนำสืบเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี ลดโทษให้ 1 ใน 3

เหลือจำคุก นางพิชชาภา 20 ปี ปรับบริษัทไร่ส้ม 8 หมื่นบาท และจำคุก นายสรยุทธ และ นางสาวมณฑา 13 ปี 4 เดือน โดยไม่มีเหตุรอการลงโทษ

ต่อมาเวลา 14.00 น. ศาลได้พิจารณาคำร้องพร้อมหลักทรัพย์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งหมด ระหว่างอุทธรณ์คดี โดยตีราคาประกันคนละ 2 ล้านบาท และกำหนดเงื่อนไขห้ามพวกจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล รวมทั้งให้พวกจำเลยมารายงานตัวต่อศาลทุก 30 วัน

สำหรับคดีนี้เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองสูงสุดได้กลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ยกฟ้องคดีที่บริษัท ไร่ส้มฯ ของนายสรยุทธ ที่ขอให้สั่งบริษัท อสมท จ่ายเงินคืนค่าส่วนลดโฆษณาในรายการ “คุยคุ้ยข่าว” ร้อยละ 30 หรือประมาณ 138 ล้านบาท เนื่องจากในสัญญาร่วมงานไม่ได้กำหนดว่าเป็นหน้าที่ของ อสมท ต้องเป็นผู้ชำระ ส่วนที่ อสมท ขอให้ศาลฯ สั่งบริษัท ไร่ส้ม ชำระค่าส่วนลดทางการค้ากว่า 55 ล้านบาทนั้น ศาลฯเห็นว่าบริษัทดังกล่าวไม่จำเป็นต้องจ่าย เพราะ อสมท ฟ้องเรียกเก็บเงินนี้จากเจ้าหน้าที่ที่ให้ค่าส่วนลดโดยไม่ชอบแก่บริษัท ไร่ส้ม แล้ว