Inside Dara
'ใบเฟิร์น-นาย'บุกฉะเชิงเทรา แพ็คถุงยังชีพเพียงพอก็พอเพียง

มูลนิธิหอธรรมพระบารมี ศูนย์การเจริญสติและหอศิลป์ร่วมสมัย รวมพลังคนบันเทิงเบื้องหน้าและเบื้องหลัง บรรจุถุงยังชีพ ตามโครงการมอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิค- 19 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ซึ่งครั้งนี้มีเหล่าคนบันเทิงจิตกุศล อาทินาย-นภัทร เสียงสมบุญ , ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูรณ์ , ออม-นรวรรณ เศรษฐรัตนพงศ์ , วราพรรณ ทรัพย์ธนะอุดม , นัฏฐา ลอยด์ , พิมพ์พกา เสียงสมบุญ , นฤมล พงษ์สุภาพ , นิธิศ วงศ์เหรียญไทย ,สิรภพ สมผล ร่วมกันบรรจุข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นจำนวน 600 ถุง ณ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัด