Inside Dara
ล้นเกล้าเผ่าไทย เพลงชาติของคนลูกทุ่ง ฟังตอนนี้ น้ำตาไหลทันที

ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ...บทเพลงจากปลายปากกาของ ‘ชลธี ธารทอง’ แต่งให้ ‘สายัณห์ สัญญา’ ร้องเมื่อปี 2519 ท่ามกลางอุดมการณ์การเมืองต่างขั้ว เทิดทูนองค์พระภูมิพล จนกลายเป็นเพลงชาติของคนลูกทุ่งมาจนปัจจุบัน

เมื่อ พ.ศ.2519 ท่ามกลางความแตกแยกขัดแย้ง การต่อสู้ทางอุดมการณ์การเมือง อ.ชลธี ธารทอง ครูเพลง ผู้ได้รับฉายาเทวดาเพลง ที่ต่อมาได้เป็นศิลปินแห่งชาติ ได้แต่งเพลง ‘ล้นเกล้าเผ่าไทย’ เลือกให้สายัณห์ สัญญา นักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังที่สุดในห้วงยามนั้น เป็นผู้ขับร้อง เนื้อเพลงเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยทั้งผอง

ต่อมา เพลงนี้ได้โด่งดัง โดยที่สายัณห์ สัญญา ได้เลือกเป็นเพลงเปิดวง มีนักร้องทั้งชายหญิงหลายคนนำมาร้องเป็นอีกหลายเวอร์ชั่น สถานบันเทิง คาเฟ่ ร้านอาหาร เลือกนำมาเป็นเพลงร้องในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ นักร้อง วงดนตรีทั่วประเทศมักนำเล่นเป็นเพลงแรก เพื่อความเป็นสิริมงคล จนถูกเปรียบว่าเป็น"เพลงชาติ"ของคนลูกทุ่ง แต่ตอนนี้ หากใครได้ฟังในห้วงยามที่โศกสลดเช่นนี้ น้ำตาจะไหลออกมาทันที


เพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย

ศิลปิน สายัณห์ สัญญา
คำร้อง ทำนอง ชลธี ธารทอง

@ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพล ยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจน ทรงห่วงกังวลดั่งหยาดฝนชะโลมพื้นหล้า

@ถึงว่าป่าดงพฤกษ์ไพรพงทรงสู้ดั้นด้น ถึงกายหมองหม่นแดดฝนไม่คิดนำพา ร่วมสุขร่วมทุกข์ ทุกข์หรือสุขมีมา ทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจ

@มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งผอง
ทอแสงเรืองรอง ผุดผ่องดังร่มโพธิ์ใหญ่ พระบารมีเป็นที่ลือขานนามไกล
ข้าบาทภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จักรี

@เหนือยิ่งสิ่งใด เหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นขวัญมิ่ง พักพิงยามทุกข์ภัยมีชาวไทยแหนหวงยิ่งกว่าดวงชีวี แม้นใครย่ำยีใต้ฝ่าธุลีขอพลีชีพแทน
...