Inside Dara
‘ทรงเปรียบเสมือนพ่อของคนไทยทั้งประเทศ’ ทรงเสียสละเพื่อความสุขของประชาชน

“นวลพรรณ ล่ำซำ” ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย บอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า จริง ๆ แล้วต้องบอกว่า ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย พระองค์ท่านเปรียบเสมือนพ่อของคนไทยทั้งประเทศ แทบจะเรียกได้ว่าตลอดพระชนมพรรษาของพระองค์ท่าน ทรงดูแลทุกข์สุขของประชาชน ทรงเสียสละเพื่อความสุขของประชาชนทุกคน พระองค์เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศ ตั้งแต่เหนือสุดจรดใต้สุดของประเทศ ไม่ว่าถิ่นนั้นจะทุรกันดารเพียงใด การเสด็จฯ ไปของพระองค์นั้น นอกจากจะนำมาซึ่งการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎร ยังได้นำมาซึ่งความปลื้มปิติของประชาชนที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ และสัมผัสพระองค์ท่าน เราจะได้เห็นภาพประทับใจเหล่านี้เสมอในทีวี แค่เพียงได้ยื่นมือไปสัมผัส กับพระบาทของพระองค์ท่านทุกคนก็ร้องไห้ซาบซึ้งใจที่ได้มีโอกาสครั้งเดียวในชีวิตแล้ว

ดิฉันในฐานะคนไทยธรรมดา ๆ ยามท้อใจเกิดอุปสรรคจะระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอว่า พระองค์ท่านทรงมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว แต่ยังทรงอดทน ทรงเสียสละ ทรงก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ เราเองเป็นคนธรรมดา ก็จะต้องมีความเพียร ความอดทน เป็นกำลังใจให้ตัวเองไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต

พระองค์ท่านเป็นผู้ครองหัวใจคนไทยทุกคน ทรงเป็นต้นแบบของความดีงามทุกประการบนโลกใบนี้ พระองค์ได้พระราชทานแต่สิ่งดีงาม สิ่งที่มีคุณค่า และสิ่งที่เป็นมรดกแห่งวิถีของคนดีในทุกด้านให้คนไทยได้นำไปปฏิบัติ ดิฉันได้ตัวอย่างจากปณิธานของคนดี ซึ่งทรงมีต่อสมเด็จย่าและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

“ดิฉันในฐานะคนไทยธรรมดา ๆ ยามท้อใจเกิดอุปสรรค

จะระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอว่า

พระองค์ท่านทรงมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว

แต่ยังทรงอดทน ทรงเสียสละ

ทรงก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้

เราเองเป็นคนธรรมดา ก็จะต้องมีความเพียร

ความอดทน เป็นกำลังใจให้ตัวเอง

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต”

ดิฉันเกิดมาในแผ่นดินของในหลวง รัชกาลที่ 9 เกิดมาในปี พ.ศ. 2509 รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นประชาชนของพระองค์ท่าน ดิฉันได้น้อมนำทุกคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานไม่ว่าจะเป็น เรื่องความพอเพียง ความอดทน และความซื่อสัตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้มาทำงานเพื่อชาติ รับตำแหน่งผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ตลอดเวลาที่ได้พานักกีฬาฟุตบอลหญิงไปแข่งขันในต่างประเทศ ทุกครั้งเราจะนำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปทุกที่ที่เราแข่งขัน เราจะมีการร้องเพลงสดุดีมหาราชาและสดุดีมหาราชินีก่อนการแข่งขันทุกครั้งพวกเราจะพูดเสมอว่าถ้าวันนี้ได้ชัยชนะจะขอถวายเหรียญนี้แด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ของพวกเรา สิ่งนี้คือแรงใจทำให้พวกเรามีความฮึกเหิมว่าพระองค์ท่านทรงอยู่กับเราตอนที่ไปแข่งฟุตบอลโลกครั้งแรก ทุกคนน้ำตาคลอตอนร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี เราทุกคนรู้สึกว่าเราเป็นแค่ภาคส่วนเล็ก ๆ แต่ก็เล่นเพื่อพ่อ ทำเพื่อพ่อของพวกเรา

จากนี้ไปดิฉันขอสัญญาว่าจะดำเนินตามรอยพระยุคลบาทไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือธุรกิจ แต่จะทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นางนวลพรรณ ล่ำซำ

ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย