Inside Dara
‘เชื่อม ศิริสนธิ’ อดีตผู้ว่าฯใช้แขนซ้ายวันทยหัตถ์ ในหลวง ร.9

วันที่ 25 ต.ค. 59 นายไพศาล ศิริสนธิ อดีตพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย และนางสาวอัญชลี ศิริสนธิ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย บุตรของนายเชื่อม ศิริสนธิ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อครั้งที่นายเชื่อมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และใช้แขนซ้ายทำวันทยหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการรับเสด็จเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2501 จนมีสื่อหลายสำนักเสนอข่าวเชิงตำหนิผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตกประหม่า ทำให้ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ต้องเขียนบทความแถลงข้อเท็จจริงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐนั้น

นายไพศาล-นางสาวอัญชลี เล่าย้อนอดีตให้ฟังว่าสาเหตุที่นายเชื่อมใช้แขนซ้ายทำวันทยหัตถ์ ก็เพราะว่าแขนข้างขวาขาดจนต้องใส่แขนเทียม เหตุเกิดเมื่อครั้งนายเชื่อมยังเป็นนายอำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นเรือที่ลักลอบขนอาวุธ และได้เกิดระเบิดขึ้นขณะตรวจค้นทำให้แขนขวาขาดต้องใส่แขนเทียม

ต่อมานายเชื่อมได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 งานสำคัญของรัฐบาลสมัยนั้น คือการบูรณะโบราณสถานต่างๆ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯเยี่ยมราษฎรภาคเหนือ กระทรวงมหาดไทยได้เบิกตัวนายเชื่อมเข้าเฝ้าจุดแรกบริเวณจุดต่อแดนพิษณุโลกกับสุโขทัย ในช่วงสายของวันที่ 1 มีนาคม 2501 โดยนายเชื่อมได้ใช้แขนจริงข้างซ้ายทำวันทยหัตถ์ ภาพในวันนั้นทำให้ประชาชนต่างเข้าใจกันว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตกประหม่า

และในค่ำคืนนั้นนายเชื่อมได้ร่วมโต๊ะเสวยบนศาลากลางจังหวัด จึงได้เข้าเฝ้าฯและทูลถามว่าจะโปรดฯให้ใช้แขนปลอมหรือแขนจริงในการทำวันทยหัตถ์แสดงความเคารพ ซึ่งนายเชื่อมเล่าให้ฟังว่าพระองค์ได้มีพระราชดำรัสตอบ “ให้ใช้แขนจริงข้างซ้ายในฐานะลูกเสือ” สร้างความปลาบปลื้มใจแก่นายเชื่อมและครอบครัวมิลืมเลือน

สำหรับการจัดงานรับเสด็จในครั้งนั้นสร้างความพอพระราชหฤทัยอย่างมาก และพระองค์ยังสนพระราชหฤทัยเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยเฉพาะนิทานพระร่วงที่นายเชื่อมได้เล่าเรื่องถวายที่แก่งหลวง รวมทั้งประวัติศาสตร์โบราณคดี การบูรณะโบราณสถานเพื่อให้เป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์

และเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2507 พระองค์ท่านได้เสด็จฯมาเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง และเสด็จฯทอดพระเนตรโซกพระร่วงลองพระขรรค์ ได้พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับความสามารถของคนสุโขทัยโบราณที่มีสมเด็จพระร่วงเจ้าเป็นประมุข และความสำคัญของเขื่อนสรีดภงส์ที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยสมัยนั้นด้วย

นายไพศาล-นางสาวอัญชลี กล่าวอีกว่าถึงแม้นายเชื่อมจะเกษียณอายุราชการในปี 2508 ไปแล้วก็ตาม แต่เมื่อพระองค์เสด็จฯมาสุโขทัยอีกในปี 2509 และปี 2515 เพื่อทอดพระเนตรโบราณสถานก็ให้เบิกตัวนายเชื่อม เข้าเฝ้าฯถวายรายงานความคืบหน้าโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ แสดงถึงพระองค์ใส่พระราชหฤทัยกับโบราณสถานอันเป็นเกียรติภูมิของชาติเป็นอย่างยิ่ง

และเมื่อนายเชื่อมเสียชีวิตเมื่อ 30 มิถุนายน 2528 ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ได้นำความกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานโกศโถ ฉัตรเบญจาประดับเกียรติยศ ปี่กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานพวงมาลา เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายเชื่อม ศิริสนธิ อย่างหาที่สุดมิได้