Inside Dara
‘โบวี่’ทำไมคนเราไม่ละอาย และเกรงกลัวต่อบาป

เป็นดาราสายบุญอีกคน ว่างเว้นจากงานยุ่งเยอะสุดวุ่นวาย โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์ ก็จะพุ่งเข้าหาวัดปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจให้โอเค มีพลังด้านบวกสำหรับใช้ชีวิตต่อไป ยังไม่ซึ้งรสพระธรรมขั้นรุนแรง จนจะโกนหัวบวชหรอกนะคะ แค่รู้สึกว่าการมีธรรมประจำใจ คือหนทางที่ใช่และชอบ ก็แค่นั้นเอง

ในส่วนของความรักกับหนุ่มแน่นอก โอม อิทธิศักดิ์ วุฒิธนวัฒน์ ยังรักกันดีอยู่ไร้ปัญหากวนใจ เพราะโบวี่มีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการครองรักนั่นเอง มาคุยกับโบวี่เรื่องใหญ่ที่ทำให้สังคมเสื่อมกันดีกว่า

คนสมัยนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหิริโอตตัปปะ คือความละอายและเกรงกลัวต่อบาป เพราะไม่เชื่อกฎแห่งกรรม จึงกล้าที่ทำความชั่วความเลวมากขึ้น โบวี่คิดว่าเป็นเพราะอะไร? "เพราะยุคนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าถูกบิดเบือนมาก เช่น คนไปวัดแต่กลับได้ความโลภกลับมา เพราะนำเงินไปซื้อพรขอให้รวยขอให้สำเร็จ ไม่ได้ไปทำบุญเพื่อการฝึกจิตให้สละละวาง เพื่อลดอัตตาลดความเป็นตัวตนของเราเอง

"โบเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นเช่นนี้ เพราะความเข้าใจผิด เมื่อคำสอนพระพุทธเจ้าถูกบิดเบือนไป คนเลยเข้าไม่ถึงธรรมแท้ การปฏิบัติธรรมที่ถูกทาง จะทำให้จิตที่หยาบกระด้างมีความบริสุทธิ์และอ่อนโยนมากขึ้น มีความละอายชั่วกลัวบาปขึ้นเองโดยอัตโนมัติ" ดีจัง! โอเค! รู้เรื่อง! เห็นด้วย!