Inside Dara
มารีญา สวมมงนางงาม เปิดประสบการณ์เล่านิทาน สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ

มารีญา สวมมงนางงาม – กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เปิดบ้านเป็นพื้นที่เรียนรู้เพื่อเด็กทุกคนอย่างเสมอภาคจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 “วาดฝัน สร้างสรรค์ อนาคต”

โดยมี มารีญา พูนเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี 2560 ร่วมเปิดประสบการณ์เล่านิทานให้น้องๆ นักเรียน สร้างแรงบันดาลใจและชวนคนไทยร่วมสร้างนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมส่งเสริมเด็กทุกคน กล้าฝัน กล้าเรียนรู้ กล้าลงมือทำและเห็นคุณค่าในตัวเอง

ซึ่งสาวมารีญา มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2560 เล่าว่า “วันนี้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 ที่ กสศ. จัดขึ้น โดยมารีญามาเล่านิทานเรื่อง ‘หัวผักกาด’ ให้น้องๆ นักเรียนทุนเสมอภาค ของกสศ. เด็กจากมูลนิธิเมอร์ซี่ และเด็กๆ จากชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง กสศ. รู้สึกประทับใจและสนุกมากที่น้องๆ ทุกคนให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมกับมารีญา”

“น้องๆ เก่งมาก ช่วยมารีญาอ่านแม้มารีญาจะพูดภาษาไทยไม่เก่ง น้องๆ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการมาก พร้อมตอบ และสามารถรู้ว่าประเด็นที่นิทานจะสื่อคืออะไร สอนอะไร ให้ข้อคิดอะไร ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆ และประทับใจมากค่ะ”

สาวสวยบอกต่อว่า “เด็กๆ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุข พวกเขาจะต้องได้รับความสุข อยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนมอบโอกาสให้กับเด็กๆ และอีกอย่างเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สดใส จริงใจ สิ่งที่อยู่ข้างในจิตใจของพวกเขาได้สะท้อนออกมา มันเป็นสิ่งที่ดี อยากให้สร้างพื้นที่หรือโอกาสให้กับเด็กๆ ให้เขาได้แสดงออกมาในลักษณะต่างๆ อย่าปิดกั้น เราควรส่งเสริมเขา มารีญาเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันเพิ่มโอกาส และเติมเต็มให้พวกเขา เขาก็จะมีพลังและแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่”

“ได้ทำงานกับเด็กๆ มารีญารู้สึกได้พลังจากเด็กๆ เพราะพวกเขาสดใส จริงจัง เพราะทุกอย่างที่สะท้อนออกมาจากน้องๆ มันสัมผัสได้ถึงความจริงใจ และ มารีญาได้พลังจากตรงนั้น ส่วนตัวมองว่าช่วงวัยเด็กคือช่วงที่สำคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานอนาคตของเด็ก ในวัย 8-9 ขวบ ถ้าเขามีแนวคิด มีกำลังใจ มีความคิดเชิงบวก”

“เชื่อว่าเขาจะสามารถผ่านทุกอย่างได้ในชีวิตเขา และในวันเด็กและวันอื่นๆ เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความฝัน มีความสุข เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ทุกคนจะต้องให้โอกาสให้เขาได้แสดงออกมา พร้อมให้กำลังใจพวกเขาค่ะ”

ด้าน ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า วันเด็กปีนี้ กสศ.ขอมอบของขวัญให้เด็กๆ สองเรื่อง เรื่องแรก ถือเป็นครั้งแรกที่กสศ.เปิดบ้านให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆ ทุกคน เราพัฒนาให้มีพื้นที่ซึ่งเป็นห้องเรียนเสมอภาค พื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 เน้นกิจกรรมที่สร้างทัศนคติเชิงบวก มองเห็นคุณค่าในตัวเอง กล้าฝัน กล้าเรียนรู้ กล้าลงมือทำ

สำหรับของขวัญชิ้นที่สอง คือ การส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กๆ และเยาวชนทุกช่วงวัย โดยในปีการศึกษา 2563 กสศ.จะสามารถเดินหน้างานสำคัญเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ และเยาวชน

หลังจากนี้กสศ.ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกิจกรรมหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งในระดับครอบครัว ห้องเรียน ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ให้กับเด็กๆ กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างเสมอภาค โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ขวางกั้น ไม่ว่าจะเป็น ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม

รวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคุณครู เครือข่ายนิสิตนักศึกษา ภาคธุรกิจเอกชนเพื่อสังคม ร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.eef.or.th หรือเฟซบุ๊ก กสศ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา