Inside Dara
''ไชยา มิตรชัย'' พร้อมคนบันเทิง ตบเท้ารับรางวัลเทพทองครั้งที่ 16

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเทพทอง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 16 เพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์ เกียรติยศ ชื่อเสียง และความภาคภูมิใจของนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ และส่งเสริมการผลิต และจัดรายการให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ

รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการใช้ภาษาอันดีงามของไทย ตระหนักถึงความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนแสดงความขอบคุณต่อผู้อุปถัมภ์รายการวิทยุและโทรทัศน์ ปีนี้มีองค์กรดีเด่น นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น และนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น เข้ารับรางวัลเทพทอง รวม 68 ราย

ในส่วนของคนบันเทิง ที่เข้ารับรางวัล อาทิ ไชยา มิตรชัย, เสรี รุ่งสว่าง, คัฑลียา มารศรี, ''วู้ดดี้'' วุฒิธร มิลินทจินดา,วสุ แสงสิงแก้ว, สุนารี ราชสีมา, ''ท็อป'' ดารณีนุช ปสุตนาวิน เป็นต้น

''เอ'' ไชยา มิตรชัย กล่าวว่า ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ให้เกียรติผมในการรับรางวัลเทพทองครั้งที่ 16 นี้ พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่านที่ได้รับรางวัลนี้เช่นกันครับ อีกทั้งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เสริมสร้างกำลังใจ ในการที่จะทำงานต่อไป ก็ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ