Inside Dara
"มัดหมี่" ทหารของพระราชา ภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไทย

นอกจากจะเกิดในครอบครัวทหาร และถูกปลูกฝังเรื่องรักชาติมาตั้งแต่ยังเด็กแล้ว “มัดหมี่–พิมดาว” เจ้าของเพลง “เมฆฝนในใจ” ศิลปินภายใต้ชายคา Five Four Records (ไฟว์ โฟร์ เรคคอร์ด) ยังได้สานต่ออุดมการณ์และแนวคิดของครอบครัวในการรับใช้ชาติ โดยปัจจุบันเจ้าตัวรับราชการทหารในยศ “ร้อยโทหญิง พิมดาว พาณิชสมัย” สังกัดกรมดุริยางค์ทหารบก

“มัดหมี่” เผยว่า เป็นความภูมิใจสูงสุดที่ได้ทำงานเพื่อชาติ “มัดหมี่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ (กรมดุริยางค์ทหารบก) 3 ปีแล้วค่ะ มัดหมี่จบเอก voice จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ตอนนั้นได้มีโอกาสเข้ามาช่วยงานราชการด้วยการร้องเพลง มอบความสุขให้ประชาชน และทหารอยู่บ้าง หลังจากนั้นที่กรมดุริยางค์มีตำแหน่งว่างและต้องการบุคลากรที่มีความสามารถด้านนี้ เราเลยได้โอกาสที่ดีในการเข้าไปทำงาน ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าคุณพ่อมัดหมี่ก็เป็นทหาร ท่านปลูกฝังให้เรารักชาติ ทำตัวให้เป็นประโยชน์ตั้งแต่เด็กๆ เราเป็นลูกคนโตได้ทำหน้าที่ทหารอย่างที่คุณพ่อเคยทำมาก็เป็นความภูมิใจที่สุด อาชีพทหารเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และสร้างความภูมิใจให้กับมัดหมี่และครอบครัวเป็นอย่างมาก ได้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจ ที่สำคัญงานมัดหมี่คือการมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้ประชาชนและทหาร ได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชน ได้ร้อง เพลงเพื่อเป็นกำลังใจในภาระหน้าที่ ของทหาร การฝึก การอยู่ในระเบียบกับความเป็นผู้หญิง ถามว่าหนักหนามั้ย สำหรับมัดหมี่ไม่รู้สึกอย่างนั้น เพราะมัดหมี่ยึดพระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงตรัสว่า ให้รู้จักหน้าที่ของตน รู้จักเสียสละ ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น รู้จักให้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด มาใช้เป็นหลักในการทำงานและการดำเนินชีวิตค่ะ”