Inside Dara
"สองวัยใจเดียวกัน" คอนเสิร์ตการกุศล

ผ่านพ้นมาหมาดๆ เพราะคอนเสิร์ต "สองวัยใจเดียวกัน" จัดโดยสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสเพิ่งเปิดเวทีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 2 รอบ คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เปิดแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตการฟีเจอริ่งของนักร้องสองวัย เพื่อหารายได้เข้าสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส

บรรยากาศภายในคอนเสิร์ต "สองวัยใจเดียวกัน" เต็มแน่นไปด้วยแฟนเพลงที่มาให้กำลังนักร้องรุ่นครูนำโดย 4 ศิลปินแห่งชาติ สุเทพ วงศ์กำแหง, สวลี ผกาพันธุ์, จินตนา สุขสถิตย์, เศรษฐา ศิระฉายา พร้อมด้วย ธานินทร์ อินทรเทพ, ชรัส เฟื่องอารมย์, นันทวัน สุวรรณปิยะศิริ, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ศรีไศล สุชาตวุฒิ, โฉมฉาย อรุณฉาน, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, สุดา ชื่นบาน, ผุสดี เอื้อเฟื้อ, วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, จิตติมา เจือใจ, อุมาพร บัวพึ่ง แต่ละท่านคงคุ้นเสียง คุ้นหน้าคุณตากันดี

ขณะที่ทางฝั่งนักร้องรุ่นศิษย์แต่ละชื่ออาจจะรู้จักกันไม่ถ้วนทั่ว ประกอบด้วย กัณพล ปรีดามาโนช หรือ ปิง ฟรุ๊ตตี้, สุชาติ ชวางกูร, รณชัย ถมยาปริวัฒน์ หรือ อ๊อด คีรีบูน, วสุ แสงสิงแก้ว, สมา สวยสด, สุรินทร สุนทรสนาน (ลูกครูเอื้อ สุนทรสนาน), พุทธธิดา ศิระฉายา (ลูกเศรษฐา), พชรพล จั่นเที่ยง (วิทย์ AF), ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล (ปุยฝ้าย AF), วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล (แม็ค AF), ธนษิต จตุรภุช (ต้น AF)

รวมถึงนักร้องหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ได้รางวัลจากการประกวดร้องเพลงสืบสานตำนานเพลงของศาลาเฉลิมกรุง อาทิ กรกันต์ สุทธิโกเศศ (อาร์ม), ภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์ (เมจิ), ศุภกิจ กัลยาณกุล (เข้ม), ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ (สปาย), กนกวรรณ อินทรพัฒน์ (อุ๊บอิ๊บ), กตธิป อัครวิกรัย (กะธิ), ชานนท์ บุตรพุ่ม (เจมส์บอนด์) พิธีกรงานนี้ คือ บูรพา อารัมภีร กับ ผัดไท (ดีใจ ดีดีดี) สำหรับวงดนตรีเป็นวงคุณภาพ "ต้นเสียง" ควบคุมวงโดย "อั๋น" ปธัย วิจิตรเวชการ